Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige.

Hitta din doula
Hitta en utbildning
ODIS Certifiering

Söker du doula?

Använd vår sökfunktion för att hitta en doula var du än befinner dig i Sverige.

Vanliga frågor om doulor

Vad är en doula?

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

Läs mer...

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

Stäng

Hur går det till?

Kontakta den doula du fastnar för per telefon eller mail för ett första möte. Förutom en gratis prova-på-träff för att se om kemin stämmer, träffar de blivande föräldrarna sin doula 1-2 gånger innan förlossningen för att lära känna varandra och prata igenom känslor, funderingar och förväntningar inför barnets födelse.

Läs mer...

Doulan har sedan oftast jour från ca 2 veckor före beräknat förlossningsdatum fram till barnet är fött. När förlossningen startar ringer föräldrarna doulan och de träffas antingen hemma hos föräldrarna eller på sjukhuset. Sedan stannar doulan hos föräldrarna tills barnet är fött. Några dagar eller veckor efter förlossningen träffas man sedan igen för att prata igenom förlossningen.

Stäng

Vad är doulaeffekten?

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Läs mer...

Med en doula minskar:

  • Antalet kejsarsnitt
  • Förlossningens längd
  • Behovet av medicinsk smärtlindring
  • Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

Stäng

Vad gör doulan?

Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje. Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen. Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.

Tar hon över partnerns roll?

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för mamman.

Men kan inte doulan riskera att ta över partnerns roll? Nej, det är inte en doulas uppgift. Hon är där för att stödja båda parter under förlossningen och ge den vägledning som önskas och behövs.

Vad kostar det att anlita doula?

Ett uppdrag kan variera både i omfattning och upplägg. Det är upp till varje Doula att i samråd med er bestämma utformningen av uppdraget. Arvodet kan också variera mellan olika doulor, kontakta därför den eller de som verkar passa dina/era behov för att få prisuppgift. De flesta doulor erbjuder delbetalning.

ODIS rekommenderar att nyutbildade doulor tar minst 3000-5000 kronor för ett standarduppdrag. Erfarna och certifierade doulors arvode (haft 10 eller fler uppdrag) är ofta högre, uppemot 12 000 – 18 000 kronor. En mycket erfaren doula innebär att doulan haft mer än 25 uppdrag.