EXTRA INSATT ÅRSMÖTE ODIS 6/10

Beslutspunkter
– godkänna årsredovisning för 2021
– Budget 2022/2023.
– ansvarsfrihet för 2021 styrelse.

Datum: 6/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Deltagare: Betalade ODIS Medlemmar


Bakgrund
Under årsmötet den 30 April valde årsmötet att bordlägga punkten om budget samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Maila idéer eller tankar inför kommande år till info@doula.nu. Mötet är digitalt. Anmälan sker via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu.
Efter mötet ger vi möjlighet att prata med ODIS sittande styrelse rörande olika frågor, tankar och ideer som ni har. Klicka på länken för att ansluta till mötet:

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

Doulaträffar online Hösten 2022

ODIS arrangerar gratis digitala doulaträffar under våren

Äntligen är det återigen dags att få umgås och dela med oss av våra tankar och erfarenheter! Vi kommer ha gäster med oss under kvällarna som kommer dela med sig av sina kunskaper och möta oss i samtal.

Mer info om respektive träff kommer!

2022-09-08 Födas för tidigtMila Beckham
2022-09-22Hur bygger vi samarbete & solidaritet doulor och barnmorskor emellan?Märta Cullhed Engblom
2022-10-06Ersätt av Extra insatt Årsmötet ODIS
2022-10-20HyonobirthKlara och Vicky
2022-11-03Womb Healing the Traditional way using herbs and a lot of energy work.Penzi Bertil
2022-11-17SorgebearbetningElisabet Tyrenius
2022-12-01aromatiska oljorKatharinga Ludwig
2022-12-15Birth Rights SwedenLisel Bello Näslund

Träffarna kommer ske digitalt, ingen föranmälan krävs.

Tryck på följande länk eller klistra in den i en webbläsare för att gå med:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

ODIS Doulaträff 20/10: Hypnobirthing

Hypnobirthing fokuserar på djupavslappning. Så mys till det därhemma, gör dig bekväm och redo för att spendera kväll med doulorna Vicky & Klara, certifierade och erfarna Hypnobirthinginstruktörer och grundarna av Hypnofödsel Hypnobirthing.

Medan hypnobirthing stadigt ökar i popularitet är det trots allt fortfarande en ganska ny företeelse i Sverige, så passa på att ställa frågor, dela erfarenheter, ta reda på hur du som doula kan stötta en klient som använder sig av hypnobirthing, samt inte minst att själv få chansen att prova på en guidad hypnosavslappning.

Datum: 20/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

Aktiv Baby Doula utbildning Våren 2023

I NYA Aktiv Baby Doulautbildning blir du både Doula och Aktiv Baby Instruktör – samtidigt. 

Kursen är godkänd av ODIS, Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (www.doula.nu). Doulautbildningen består av sex heldagar, 2 kvällar, en litteraturlista och hemuppgifter.

Datum för höstens utbilning är: 

På plats i Teckomatorp, Skåne.

Block 1: 
fredag-söndag 27-29 Januari 2023 

Block 3:
fredag-söndag 24-26 Mars 2023

Tider på plats:

Fredagar: 18-21.30

Lördagar: 10-18 Söndagar: 10-18

Online, på Zoom:

Block 2:
lördag-söndag 4-5 Mars 2023. 
Tider online: 10-17

Länk till mer info hittar ni här:  

Med värme
Lina & Xana 

www.aktivbaby.com
www.yogamamma.se

ODIS Doulaträff 26/5: Bringing Back the Postpartum

How is it that historically a new mother was surrounded by her community-supported, encouraged, cared for and today in stark contrast is expected to fend for herself in near isolation after birth? So much emphasis and preparation is placed on the birth of a baby and so little on the birth of a mother. Lori, Neonatal & Postpartum Nurse & Doula, IBCLC, will discuss some simple ways we as doulas can lift new mamas up in the postpartum as they embrace their new identities.

Datum: 26 maj kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

ODIS Doulaträff: Autism och NPF för birth-workers

Dags för doulor och förlossningspedagoger att lära sig mer om hur man kan bemöta klienter med autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vad innebär autism och npf? Hur kan vi tydliggöra vad hen kan förvänta sig under graviditet, förlossning och postpartum? Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi lägga upp församtal? Känner du till låg-affektivt bemötande? Personer med autism upplever ofta sensoriska intryck på annorlunda sätt – hur ska du anpassa ditt stöd utifrån dessa förutsättningarna?

Föredraget hålls av Mirali Rabb och Xana De Silva. Mirali har själv autism, är undersköterska med inriktning på psykiatri och är birthworker, med inriktning på personer med autism, npf och trauma. Xana har ett vuxet barn med autism och NPF, och har jobbat inom LSS (stöd för personer med autism etc) i 9 år. Hon har en kandidatexamen i omvårdnad och har jobbat som doula i 18 år. 

Datum: 12/5 kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

Instruktörsutbildning Aktiv Baby + Rebozo

Utbildning med superdoulan och förlossningspedgogen Xana De Silva!

Aktiv Baby är enkla och specifika övningar som hjälpa bebisen inta optimala positioner i livmodern och bäckenet, vilket gör att graviditetsrelaterade problem minskar och förlossningen underlättas.

Inriktning: Kursen passar dig som arbetar med gravida och/eller födande

Datum: 14de Januari 2023

Plats: Stockholm

Pris:  4950 kr ink moms

Mer information och anmälan: https://www.doulagruppen.se/kopia-pa-om-doulagruppen

Akupressur för birthworkers i Stockholm

Utbildning med superdoulan och förlossningspedgogen Xana De Silva!

Akupressur för Birthworkers är en heldagsutbildning där du får lära dig både Öronakupressur och kroppsakupressur. Akupressur kan användas under graviditet, förlossning och postpostpartum för att hjälpa mot illamående, smärta, depression, ångest och rädsla, trauma/PTSD, amningsproblem, stress, rökavvänjning, sömnproblem, värkförstärkande, hjälpa bebisen sjunka neråt, hjälpa moderkakan lossna efter förlossningen etc. Man kan även använda akupressur för igångsättning

Inriktning: Kursen passar dig som arbetar med gravida och/eller födande

Datum: 15de Januari 2022

Plats: Stockholm

Pris:  4950 kr ink moms

Mer information och anmälan: https://www.doulagruppen.se/kopia-pa-om-doulagruppen

ODIS Doulaträff: Akupressur – hur kan en liten ärta göra sådan stor skillnad?

Wohoo på Torsdag gäller det! Då får vi höra om hur en liten liten ärta – eller några stycken, kan hjälpa våra klienter innan, under och efter förlossningen. Vicky Brundin James och Frida Viibus Lundgren kommer berättar mer om akupressur som hjälpmedel för oss doulor! kom kom!

Datum: 28 april kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

Akupressur för Birth Workers i Göteborg

Öronakupressur & kroppsakupressur för graviditet, förlossning & postpartum

”Akupressur för Birthworkers är en utbildning som skapades och utformades tillsammans av FörlossningsGruppens Frida och Vicky och den fantastiska doulan Xana De Silva från Skåne. På kursen får du lära dig både Öronakupressur och Kroppsakupressur som kan användas under graviditet, förlossning och postpostpartum för att hjälpa mot illamående, smärta, depression, ångest och rädsla, trauma/PTSD, amningsproblem, stress, rökavvänjning, sömnproblem, värkförstärkande, hjälpa bebisen sjunka neråt, hjälpa moderkakan lossna efter förlossningen etc. Man kan även använda akupressur som stöd för igångsättning”.

Inriktning: Kursen passar dig som arbetar med gravida och/eller födande

Datum: 19 november kl. 9:00-18:00

Plats: Centrala Göteborg

Pris: 4950 kr ink moms (3950 kr för doulor som gått doulautbildning hos Förlossningsgruppen

Mer information och anmälan:  http://forlossningsgruppen.se/page_144.html