Årsmöte 2021

På grund av Covid-19-pandemin har vi bestämt att även i år hålla årsmötet online.
Vi kommer tyvärr inte att hålla några föreläsningar men förhoppningsvis har vi möjlighet att göra en föreläsningshelg till hösten istället.
Mötet kommer att äga rum via Skype. Anmälan via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu
En länk kommer att skickas ut till de som anmält sig innan mötet startar.
Datum: 22 maj 2021, 11.00-12.00
Konstituerande möte för nya styrelsen 12.00-13:30
Alla frågor angående årsmötet besvaras via e-mail på info@doula.nu
Varmt välkommen!
/Odis styrelse

Nu är vår nya reviderade kursplan äntligen färdig!

Nu är vår nya reviderade kursplan äntligen färdig!

För att kunna garantera en hög kvalité och viss liktydighet upprättade ODIS en kursplan som legat till grund för alla ODIS-godkända doulautbildningar. Under 2019/2020 har kursplanen reviderats och utökats för att ytterligare säkerställa kvalitétsnivån och innehållet för samtliga ODIS-godkända doulautbildningar.

Kursplanens samtliga ämnen skall beröras och täckas i utbildningen men det är helt upp till respektive kursledare att bestämma i vilken ordning ämnena berörs, samt vilka eventuella övriga ämnen eller programpunkter som ska tas upp i utbildningen.

Tanken är inte att alla kurser som är ODIS-godkända ska vara likadana, utan att samma grundläggande kunskap, såväl teoretisk som praktisk, ska finnas med i alla kurser. Detta ger en trygghet till de som vill gå en utbildning, och säkerställer att alla genom ODIS utbildade doulor har erhållit en viss kunskapsnivå och grund oavsett vilken utbildning man valt att gå, var i landet den hålls, eller vilken eventuell övrig inriktning utbildningen har. Det innebär också en trygghet till de som anlitar en doula utbildad genom ODIS, samt innebär att svenska ODIS-godkända doulautbildningar får en kvalitétsstämpel som garanterar en hög kvalitétsnivå även med internationella mått. Sammantaget bidrar detta till att höja doulans status som yrke i vårt land och ger en god förberedelse för att börja arbeta som doula, samt den grund som behövs för att kunna gå vidare och bli ODIS-certifierad doula.

Se den nya kursplanen här

Brev till förlossningar COVID-19

Med anledning av Coronaviruset så kontaktar vi från ODIS och Födelsehuset er då vi som organisationer företräder alla ODIS-diplomerade doulor och gravida i hela Sverige. Med detta brev vill vi uppmärksamma att doulor inte är besökare utan partners i omvårdnad under antepartum, intrapartum och postpartum. Vi vill därför uppmana er till att fortsätta tillåta doulor på era kliniker för de födandes skull. Doulor behöver få fortsätta ge det viktiga psykiska och emotionella stödet som de gravida som anlitat en doula önskar och som bygger på etablerade relationer och kontinuitet. I tider av otrygghet är doulan än viktigare som trygghetsskapande stödperson under den viktiga livshändelse som en födsel är!

Vi har följt de åtgärder som vidtas inom sjukvården för att minska smittspridningen av Covid-19 och önskar därför er återkoppling kring gällande eller tilltänka restriktioner för medföljande förlossningsstöd eller andra åtgärder som kan påverka tryggheten för dem som ska föda barn eller möjligheten för doulor och förlossningspedagoger i Sverige att utöva sitt yrke. Om sådana restriktioner redan vidtagits så önskar vi ett underlag på vilka lagstöd som använts för beslut av sådan åtgärd.

Precis som er så tar vi den rådande pandemin på största allvar och värnar om de personer som står inför att föda barn den kommande tiden. Vi har förstått att flera förlossningsavdelningar i Sverige väljer att begränsa antalet anhöriga som får följa med – men att det varierar om man får lov att ta med sig en doula, kulturdoula eller tolk.

Vi vet vilket fantastiskt jobb ni gör, och att ni ofta har en tuff arbetsmiljö och ansvar för flera pågående förlossningar samtidigt – och att denna situation kan bli långt mer påfrestande om ni riskerar bortfall av personal pga. sjukdom eller risk för smittspridning. Våra medlemmar vill fortsätta samarbeta med er och ha möjlighet att stötta de kvinnor som hört av sig till dem för hjälp. Ofta har de kontaktat sin doula på grund av förlossningsrädsla, och vi märker redan av att deras oro ökat när de läst besked om att doulor inte tillåts på en del förlossningsavdelningar. Vi vet, precis som ni, att oro och rädsla försämrar förutsättningarna för positiva förlossningsupplevelser och goda utfall och vädjar därför till att ni exkluderar doulor, kulturdoula, tolk och förlossningspedagoger från de restriktioner som kan komma att antas eller redan har antagits.

Det är en självklarhet för våra medlemmar att följa hygienrutiner och förebyggande åtgärder mot smitta och därmed inte närvara på förlossningar vid minsta symptom hos sig själv eller sin närmsta familj eller om de befunnit sig i en riskzon eller träffat någon som gjort det. Vi vill också informera om att ODIS går ut med ett förtydligande till alla doulor om vikten att beakta smittskyddet och efterfråga respektive förlossningsenhets särskilda rutiner innan ankomst om den finns tillgänglig och annars direkt vid ankomst (då de skiljer sig över landet). Om ni önskar förmedla några särskilda rutiner utöver de allmänt rekommenderade som gäller för er kan vi vara den informationskanalen till våra respektive medlemmar om så önskas.

Vi alla delar en stor vilja att tillsammans kunna hantera Covid-19 pandemin så bra som möjligt, men vi tror att vinsterna av att låta födande kvinnor ha det extra stöd de uttryckt behov för är väldigt stora – och med noggrann medvetenhet är riskerna för smittspridning från oss liten.

Vi önskar en fortsatt dialog kring hur vi löser det på bästa sätt för de födande och deras partners.

Årsmötet flyttas

På grund av begränsning av evenemang för allmänheten samt den snabba utvecklingen av smittspridningen kommer ODIS årsmöte inte att genomföras i Södertälje den 25:e april som planerat. Föreningens årsmöte blir inte inställt, utan flyttas till ett online mötesforum där alla medlemmar kan delta via dator, telefon eller surfplatta.

Helgens planerade föreläsningar är tyvärr inställda men vi kommer att se över möjligheten att hålla en fortbildningshelg för doulor till hösten. Mer information om det efter sommaren.

Datumet för årsmötet är fortsatt 25:e april men vi flyttar fram mötet till klockan 14:00. All information om hur detta kommer att gå till skickas ut till aktiva föreningsmedlemmar tillsammans med dagordning inom kort.

De som redan betalt för deltagande kan kontakta ODIS på info@doula.nu och få pengarna tillbaka.

Anledningen till att vi avbokar datumet, som är drygt en månad fram i tiden, är att vi måste avboka hotellet en månad i förväg för att inte bli betalningsskyldiga. Vi kan inte riskera föreningens ekonomi när situationen i Sverige ser ut som den gör nu. Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för detta.

ODIS är mån om sina medlemmar och deras klienter. Då doulor arbetar med gravida kvinnor och nyfödda barn så är det inte lämpligt att utsätta dem för risken att bli smittade.

Vi ber därför alla doulor att ha bra kontakt med sina nuvarande klienter om sin egen och deras hälsa. Minsta indikation på sjukdom bör tas på allvar.

Om doulan visar symtom på sjukdom bör hon ställa in sina möten med klienter och framför allt inte medverka under förlossningar. Detta är dock något ODIS doulor redan arbetar efter så detta är inget nytt för doulakåren.

Vi kan inte trycka nog på att detta ska efterföljas av alla doulor i Sverige.

– ODIS Styrelse

 

ODIS nya certifieringsprov för doulor är klart!

Vi kan nu äntligen meddela att det nya omarbetade provet finns att skriva för de som önskar certifiera sig. Vi är stolta att meddela att den nya versionen av provet är utformat av vår arbetsgrupp för att vara tydligt, säkerställa hög kvalitétsnivå och kunskap hos våra certifierade doulor och är faktagranskat av två barnmorskor. All information om hur du går tillväga för att bli certifierad finner du här: https://www.doula.nu/odis/odis-doulaprovet/

Doula-certifiering

Just nu bearbetar styrelsen ODIS-certifieringsprovet som har funnits som online version i ett år. Under den tiden kommer inget prov att finnas tillgängligt. Vi arbetar så fort vi kan på detta och hoppas att nya provet blir klart i slutet på september i år. När det är klart kommer det att finnas tillgängligt för våra aktiva medlemmar.

Har du redan skrivit gamla provet och vill lämna in så har du fram till fredagen 6:e september att göra det. Efter det måste du göra nya provet som kommer.

Vi kommer även att ta beslut om hur det kommer att se ut med certifiering framöver. Det finns krav på certifierade doulor idag som inte följs som det ska. En ODIS certifiering är inte en engångs certifiering utan måste bland annat förnyas genom att vidareutbilda sig varje år. Styrelsen arbetar nu fram en plan på hur detta ska göras.

Att bli doula

Våren 2018 bestämde jag mig för att bli doula. Det var någonting som hade grott inom mig ett bra tag, men innan fanns ingen möjlighet varken att gå en utbildning, eller att investera den tid som krävs för att kunna etablera sig. Jag hade fått barn på löpande band och jag och min familj var mitt i en stor flytt mellan länder. Men så var det äntligen dags. Livet föll på plats. Jag skulle äntligen få gå min doulautbildning, äntligen kunna ta uppdrag. Jag skulle få arbeta med födande. Fortsätta fördjupa mig i födslar, trots att mina egna troligtvis var förbi. ”Varför vill du bli doula”, frågar alla mig. Familj, vänner, klienter. I början hade jag inget bra, färdigt svar. För att födas är det största i livet? För att det är så fascinerande att ett barn kan växa inne i våra magar? För att kraften som behövs för att få ut dem är så otroligt stark? Att vi kan något sådant oerhört? Samtidigt som det är helt självklart att vi kan föda. För kunde vi inte föda skulle människan dö ut.

”Varför vill du bli doula?”, frågar de igen. ”Vadan denna fascination?” Jag svamlar något om kroppen. Jag har hitintills haft två primära intressen. Dansen och tänkandet. Jag skulle bli dansare, ville pressa kroppen dit den inte kunde gå. Ville vara i kroppen, för då var jag lyckligast. Sedan tycke jag ju om samhälle i skolan. Jag gick på universitetet, det gick bra. Jag trivdes. Ramlade in på filosofi. Där är man väldigt mycket i huvudet. Jag skrev mycket. Till slut blev det mitt arbete. Text. Jag skriver, editerar, tänker, vänder på ord. Sitter still i soffan. Är aldrig i kroppen längre. I början handlade mitt intresse för födseln om detta. Att ta reda på allt om födslar. Att forska. Hur går det till? Men man kan inte bara läsa sig till kunskap om födslar. De måste upplevas. Och födslar är kroppsliga. Vi är aldrig så starka som när vi föder barn. Det känns att föda, när man föder är man i allra högsta grad i kroppen. Kanske hade jag saknat detta, efter alla år av teoretiserande. Att få jobba med kroppen känns som att komma hem igen.

”Men vill du inte bli barnmorska då?”, undrar de. Hade jag blivit frågad innan mitt första doulauppdrag hade jag kanske svarat ja. Vad som från början höll mig tillbaka från att söka till barnmorskeutbildningen var praktiska skäl. Jag har redan tömt min CSN-pott. Jag har pluggat så länge. Att börja om nu är helt enkelt för tungt och kostsamt. Och som doula är jag fri. Jag är inte bunden till någon arbetsgivare eller till klockan, jag är min egen, vilket jag älskar. Och det är det ju stöd jag vill ge, inte nödvändigtvis administrera ett dropp eller skriva journaler. Sedan var det dags för min första födsel som doula. Den var intensiv och tuff. Mamman behövde stöd i varje värk, hela tiden. Jag och hennes partner höll henne hårt, kramade om henne, viskade till henne, stöttade henne, lät med henne. Barnmorskan var närvarande i rummet. Och hon gjorde också allt det där. Men hon höll också koll på klockan, hjärtljud, öppningsgrad, bebisens position, om instrument fanns på plats, blödningsmängd, och hundra andra saker som jag inte lade märke till. Jag märkte att hennes fokus var på flera ställen, mitt bara på ett. Och då var jag så glad över att jag hade möjlighet att koppla bort allt det där och bara vara med kvinnan. I hennes nu och i hennes omedelbara närhet. Hela tiden.

Så nu är jag doula. Jag är doula för att det är så viktigt, fascinerande, och givande. För att stöd behövs. Att kunna ge mitt fulla stöd till någon som behöver det är en ynnest.  Jag hoppas kunna vara doula länge till, och att jag får se många mammor och barn föda och födas.

Alldeles ny bebis fotad av en ganska ny doula.

Doulakonferens och årsmöte 2019

ODIS styrelse valde att skapa ett tillfälle för utveckling och fortbildning för sina medlemmar i år. Konferensen ”ALLA FÖR EN” växte fram under året och 11-12 maj träffades vi i Jönköping. Elite Hotellet i Jönköping blev vår träffpunkt och lördagen 11 maj startade vi konferensen med Kerstin Uvnäs Moberg. Kerstin som pratade om hennes forskning kring hormonet som vi alla trodde att vi kände så väl, oxytocin. Hennes föreläsning var fantastisk början på helgen som bestod av en hel del AHA-moments för deltagarna.

Efter Kerstin välkomnade vi Jenny Koos upp på scen. Hennes föreläsning om sköldkörteln och fertilitet var minst sagt intressant. Deltagarna fick svar på många av sina frågor de inte ens visste att de hade! Fantastisk kunskap Jenny besitter och delar med sig. Kvinnors kunskap om sin egen kropp är grundläggande för att kunna göra bra val. Timmen flög förbi och vi vet att många av deltagarna hade velat boka in sig på en veckas lång föreläsning med Jenny.

Efter lunchpaus fortsatte dagen med Eva Wiberg-Itzel som pratade om sin studie kring verksvaghet under förlossning. Vi fick en bild in i hur det ser ut inte bara i Sverige men runt om i världen. En föreläsning med både skratt och tårar som påverkade oss djupt. Vi kan vara så mycket snällare och det går faktiskt att hjälpa kvinnor som upplever trött livmoder under förlossning. Det blir spännande att följa utvecklingen av vårdens rutiner i framtiden och se om Evas forskning kan göra skillnad.

Dagens rörelsepass leddes av Anastasiya Salnykova som introducerade Dancing for birth för oss. Hon förklarade kroppens mekanismer och varför varje rörelse var bra. Såklart fick alla prova så det blev ett härligt pass med musik och höftskakning!

Till sist hade vi öppen frågestund till våra föreläsare där deltagarna kunde ställa alla sina frågor som inte redan hade besvarats under dagen. Det blev ett bra sätt att knyta ihop säcken och ta farväl av våra fantastiska föreläsare.

Xana De Silva blev vald årets doula 2019

Årets doula presenterades och i år valdes Xana De Silva som årets doula! Hon fick priset för sitt arbete som kursledare, som en doula som arbetat mycket för att fortbilda doulor under året och som inspiration för doulor i Sverige. Start grattis Xana!

Vi bjöd på bubbel och det blev ett härligt stund med mingel och skratt! Frida hade fullt upp att trycka på tygkassorna som alla deltagare fick. Tack Frida och Glada grodan för fantastiskt arbete under dagen! Deltagare som ville visa upp sitt arbete kunde göra det och där kunde man känna och klämma på robozos, yoni ägg och smycken gjorda av bland annat bröstmjölk.

På kvällen hade vi gemensam middag på hotellets restaurang, The Bishops Arms, där samtalen och skratt fortsatte. En härlig dag avslutades och vi såg fram emot morgondagens årsmöte och föreläsning.

ODIS årsmöte började klockan 10 på söndagsförmiddagen där ny styrelse valdes. Det blev inte så stor förändring eftersom det är samma personer som förra året men några har bytt från suppleant till ledamot och omvänt.
Styrelsen för verksamhetsåret 2019-2020 är:

Ordförande = Rannveig Stefánsdóttir (sitter sitt andra år som ordförande)
Kassör = Frida V. Lundgren (Omval på 2 år)
Ledamot = Tove Lundlycke (sitter sitt andra år som ledamot)
Ledamot = Vicky B. James (Omval på 2 år)
Ledamot = Ida Zackrisson (Nyval på 2 år)
Ledamot = Elin Andersson (Nyval på 2 år)
Suppleant = Sylvie Renard (Nyval på 1 år)
Suppleant = Tin-Tin Liljeqvist (Nyval på 1 år)
Suppleant = Helena Dacker (Omval på 1 år)
Suppleant = Anna Bjelkefelt (Omval på 1 år)
Valberedning = Xana De Silva och Ida Boroumand
Revisor = Marianne Olofsson

Läs mötets protokoll HÄR

Dagen fortsatte efter lunch med föreläsning om fertilitetsförståelse med Jenny Koos som hade kunnat fortsätta i några timmar till tyckte nog alla. Men vi fick tyvärr avsluta dagen klockan 15:00 och därmed avsluta denna fantastiska helg.

Vi tackar alla föreläsare och deltagare för fantastiska 2 dagar! Helgen blev långt över förväntningar och en inspiration för oss i styrelsen att fortsätta arbetet för doulor i Sverige. Vi jobbar alla mot ett mål och tillsammans är vi starka! Tack och vi ses igen nästa år!