EXTRA INSATT ÅRSMÖTE ODIS 6/10

Beslutspunkter
– godkänna årsredovisning för 2021
– Budget 2022/2023.
– ansvarsfrihet för 2021 styrelse.

Datum: 6/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Deltagare: Betalade ODIS Medlemmar


Bakgrund
Under årsmötet den 30 April valde årsmötet att bordlägga punkten om budget samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Maila idéer eller tankar inför kommande år till info@doula.nu. Mötet är digitalt. Anmälan sker via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu.
Efter mötet ger vi möjlighet att prata med ODIS sittande styrelse rörande olika frågor, tankar och ideer som ni har. Klicka på länken för att ansluta till mötet:

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

ODIS Doulaträff 20/10: Hypnobirthing

Hypnobirthing fokuserar på djupavslappning. Så mys till det därhemma, gör dig bekväm och redo för att spendera kväll med doulorna Vicky & Klara, certifierade och erfarna Hypnobirthinginstruktörer och grundarna av Hypnofödsel Hypnobirthing.

Medan hypnobirthing stadigt ökar i popularitet är det trots allt fortfarande en ganska ny företeelse i Sverige, så passa på att ställa frågor, dela erfarenheter, ta reda på hur du som doula kan stötta en klient som använder sig av hypnobirthing, samt inte minst att själv få chansen att prova på en guidad hypnosavslappning.

Datum: 20/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

ODIS Doulaträff 26/5: Bringing Back the Postpartum

How is it that historically a new mother was surrounded by her community-supported, encouraged, cared for and today in stark contrast is expected to fend for herself in near isolation after birth? So much emphasis and preparation is placed on the birth of a baby and so little on the birth of a mother. Lori, Neonatal & Postpartum Nurse & Doula, IBCLC, will discuss some simple ways we as doulas can lift new mamas up in the postpartum as they embrace their new identities.

Datum: 26 maj kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

ODIS Doulaträff: Autism och NPF för birth-workers

Dags för doulor och förlossningspedagoger att lära sig mer om hur man kan bemöta klienter med autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vad innebär autism och npf? Hur kan vi tydliggöra vad hen kan förvänta sig under graviditet, förlossning och postpartum? Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi lägga upp församtal? Känner du till låg-affektivt bemötande? Personer med autism upplever ofta sensoriska intryck på annorlunda sätt – hur ska du anpassa ditt stöd utifrån dessa förutsättningarna?

Föredraget hålls av Mirali Rabb och Xana De Silva. Mirali har själv autism, är undersköterska med inriktning på psykiatri och är birthworker, med inriktning på personer med autism, npf och trauma. Xana har ett vuxet barn med autism och NPF, och har jobbat inom LSS (stöd för personer med autism etc) i 9 år. Hon har en kandidatexamen i omvårdnad och har jobbat som doula i 18 år. 

Datum: 12/5 kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

ODIS Doulaträff: Akupressur – hur kan en liten ärta göra sådan stor skillnad?

Wohoo på Torsdag gäller det! Då får vi höra om hur en liten liten ärta – eller några stycken, kan hjälpa våra klienter innan, under och efter förlossningen. Vicky Brundin James och Frida Viibus Lundgren kommer berättar mer om akupressur som hjälpmedel för oss doulor! kom kom!

Datum: 28 april kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

Årsmöte 2022

Välkommen på Odis årsmöte!

Datum: 30 april 2022, 10.00-11.00
Konstituerande möte för nya styrelsen 11.00-12:00
Maila idéer eller tankar inför kommande år till info@doula.nu.
Mötet är digitalt. Anmälan sker via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu. Klicka på länken för att ansluta till mötet: https://join.skype.com/zyk6jEC7iPfk
Varmt välkommen!
/Odis styrelse

Årsmöte 2021

På grund av Covid-19-pandemin har vi bestämt att även i år hålla årsmötet online.
Vi kommer tyvärr inte att hålla några föreläsningar men förhoppningsvis har vi möjlighet att göra en föreläsningshelg till hösten istället.
Mötet kommer att äga rum via Skype. Anmälan via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu
En länk kommer att skickas ut till de som anmält sig innan mötet startar.
Datum: 22 maj 2021, 11.00-12.00
Konstituerande möte för nya styrelsen 12.00-13:30
Alla frågor angående årsmötet besvaras via e-mail på info@doula.nu
Varmt välkommen!
/Odis styrelse

Nu är vår nya reviderade kursplan äntligen färdig!

Nu är vår nya reviderade kursplan äntligen färdig!

För att kunna garantera en hög kvalité och viss liktydighet upprättade ODIS en kursplan som legat till grund för alla ODIS-godkända doulautbildningar. Under 2019/2020 har kursplanen reviderats och utökats för att ytterligare säkerställa kvalitétsnivån och innehållet för samtliga ODIS-godkända doulautbildningar.

Kursplanens samtliga ämnen skall beröras och täckas i utbildningen men det är helt upp till respektive kursledare att bestämma i vilken ordning ämnena berörs, samt vilka eventuella övriga ämnen eller programpunkter som ska tas upp i utbildningen.

Tanken är inte att alla kurser som är ODIS-godkända ska vara likadana, utan att samma grundläggande kunskap, såväl teoretisk som praktisk, ska finnas med i alla kurser. Detta ger en trygghet till de som vill gå en utbildning, och säkerställer att alla genom ODIS utbildade doulor har erhållit en viss kunskapsnivå och grund oavsett vilken utbildning man valt att gå, var i landet den hålls, eller vilken eventuell övrig inriktning utbildningen har. Det innebär också en trygghet till de som anlitar en doula utbildad genom ODIS, samt innebär att svenska ODIS-godkända doulautbildningar får en kvalitétsstämpel som garanterar en hög kvalitétsnivå även med internationella mått. Sammantaget bidrar detta till att höja doulans status som yrke i vårt land och ger en god förberedelse för att börja arbeta som doula, samt den grund som behövs för att kunna gå vidare och bli ODIS-certifierad doula.

Se den nya kursplanen här