Aktiv Baby Doula utbildning Våren 2023

I NYA Aktiv Baby Doulautbildning blir du både Doula och Aktiv Baby Instruktör – samtidigt. 

Kursen är godkänd av ODIS, Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (www.doula.nu). Doulautbildningen består av sex heldagar, 2 kvällar, en litteraturlista och hemuppgifter.

Datum för höstens utbilning är: 

På plats i Teckomatorp, Skåne.

Block 1: 
fredag-söndag 27-29 Januari 2023 

Block 3:
fredag-söndag 24-26 Mars 2023

Tider på plats:

Fredagar: 18-21.30

Lördagar: 10-18 Söndagar: 10-18

Online, på Zoom:

Block 2:
lördag-söndag 4-5 Mars 2023. 
Tider online: 10-17

Länk till mer info hittar ni här:  

Med värme
Lina & Xana 

www.aktivbaby.com
www.yogamamma.se