I NYA Aktiv Baby Doulautbildning blir du både Doula och Aktiv Baby Instruktör – samtidigt. 

Kursen är godkänd av ODIS, Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (www.doula.nu). Doulautbildningen består av sex heldagar, 2 kvällar, en litteraturlista och hemuppgifter.

Datum för höstens utbilning är: 

På plats i Teckomatorp, Skåne.

Block 1: 
fredag-söndag 26-28 augusti 2022 

Block 3: fredag-söndag 14-16 oktober. 

Tider på plats:

Fredagar: 18-21.30

Lördagar: 10-18 Söndagar: 10-18

Online, på Zoom:

Block 2: lördag-söndag 17-18 september 2022. Tider online: 10-17

Länk till mer info hittar ni här:  

Med värme
Lina & Xana 

www.aktivbaby.com
www.yogamamma.se