Årsmöte 2021

På grund av Covid-19-pandemin har vi bestämt att även i år hålla årsmötet online.
Vi kommer tyvärr inte att hålla några föreläsningar men förhoppningsvis har vi möjlighet att göra en föreläsningshelg till hösten istället.
Mötet kommer att äga rum via Skype. Anmälan via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu
En länk kommer att skickas ut till de som anmält sig innan mötet startar.
Datum: 22 maj 2021, 11.00-12.00
Konstituerande möte för nya styrelsen 12.00-13:30
Alla frågor angående årsmötet besvaras via e-mail på info@doula.nu
Varmt välkommen!
/Odis styrelse