EXTRA INSATT ÅRSMÖTE ODIS 6/10

Beslutspunkter
– godkänna årsredovisning för 2021
– Budget 2022/2023.
– ansvarsfrihet för 2021 styrelse.

Datum: 6/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Deltagare: Betalade ODIS Medlemmar


Bakgrund
Under årsmötet den 30 April valde årsmötet att bordlägga punkten om budget samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Maila idéer eller tankar inför kommande år till info@doula.nu. Mötet är digitalt. Anmälan sker via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu.
Efter mötet ger vi möjlighet att prata med ODIS sittande styrelse rörande olika frågor, tankar och ideer som ni har. Klicka på länken för att ansluta till mötet:

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

Doulaträffar online Hösten 2022

ODIS arrangerar gratis digitala doulaträffar under våren

Äntligen är det återigen dags att få umgås och dela med oss av våra tankar och erfarenheter! Vi kommer ha gäster med oss under kvällarna som kommer dela med sig av sina kunskaper och möta oss i samtal.

Mer info om respektive träff kommer!

2022-09-08 Födas för tidigtMila Beckham
2022-09-22Hur bygger vi samarbete & solidaritet doulor och barnmorskor emellan?Märta Cullhed Engblom
2022-10-06Ersätt av Extra insatt Årsmötet ODIS
2022-10-20HyonobirthKlara och Vicky
2022-11-03Womb Healing the Traditional way using herbs and a lot of energy work.Penzi Bertil
2022-11-17SorgebearbetningElisabet Tyrenius
2022-12-01aromatiska oljorKatharinga Ludwig
2022-12-15Birth Rights SwedenLisel Bello Näslund

Träffarna kommer ske digitalt, ingen föranmälan krävs.

Tryck på följande länk eller klistra in den i en webbläsare för att gå med:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

ODIS Doulaträff 20/10: Hypnobirthing

Hypnobirthing fokuserar på djupavslappning. Så mys till det därhemma, gör dig bekväm och redo för att spendera ett par timmar med doulorna Vicky & Klara, certifierade och erfarna Hypnobirthinginstruktörer och grundarna av Hypnofödsel.

Medan hypnobirthing stadigt ökar i popularitet är det trots allt fortfarande en ganska ny företeelse i Sverige, så passa på att ställa frågor, dela erfarenheter, ta reda på hur du som doula kan stötta en klient som använder sig av hypnobirthing, samt inte minst att själv få chansen att prova på guidad hypnos.

Datum: 20/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d

Aktiv Baby Doula utbildning Hösten 2022

I NYA Aktiv Baby Doulautbildning blir du både Doula och Aktiv Baby Instruktör – samtidigt. 

Kursen är godkänd av ODIS, Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige (www.doula.nu). Doulautbildningen består av sex heldagar, 2 kvällar, en litteraturlista och hemuppgifter.

Datum för höstens utbilning är: 

På plats i Teckomatorp, Skåne.

Block 1: 
fredag-söndag 16-18 September 2022 

Block 2: fredag-söndag 21-23 oktober. 

Tider på plats:

Fredagar: 18-21.30

Lördagar: 10-18 Söndagar: 10-18

Online, på Zoom:

Block 3: lördag-söndag 12-13 November 2022. Tider online: 10-17

Länk till mer info hittar ni här:  

Med värme
Lina & Xana 

www.aktivbaby.com
www.yogamamma.se

Instruktörsutbildning Aktiv Baby + Rebozo

Utbildning med superdoulan och förlossningspedgogen Xana De Silva!

Aktiv Baby är enkla och specifika övningar som hjälpa bebisen inta optimala positioner i livmodern och bäckenet, vilket gör att graviditetsrelaterade problem minskar och förlossningen underlättas.

Inriktning: Kursen passar dig som arbetar med gravida och/eller födande

Datum: 14de Januari 2023

Plats: Stockholm

Pris:  4950 kr ink moms

Mer information och anmälan: https://www.doulagruppen.se/kopia-pa-om-doulagruppen

Akupressur för birthworkers i Stockholm

Utbildning med superdoulan och förlossningspedgogen Xana De Silva!

Akupressur för Birthworkers är en heldagsutbildning där du får lära dig både Öronakupressur och kroppsakupressur. Akupressur kan användas under graviditet, förlossning och postpostpartum för att hjälpa mot illamående, smärta, depression, ångest och rädsla, trauma/PTSD, amningsproblem, stress, rökavvänjning, sömnproblem, värkförstärkande, hjälpa bebisen sjunka neråt, hjälpa moderkakan lossna efter förlossningen etc. Man kan även använda akupressur för igångsättning

Inriktning: Kursen passar dig som arbetar med gravida och/eller födande

Datum: 15de Januari 2022

Plats: Stockholm

Pris:  4950 kr ink moms

Mer information och anmälan: https://www.doulagruppen.se/kopia-pa-om-doulagruppen