xana”Doula med mentor” är ett nytt koncept som erbjuds i Skåne. Xana De Silva, en mycket erfaren doula, är mentor till en nyutbildad doula under hennes första 1-3 uppdrag. Alla förlossnings- och föräldraförberedande samtal sker med både mentorn och den nya doulan. Det är den nya doulan som har jour och stödjer vid förlossningen, och hon har hela tiden möjlighet att kontakta mentorn för råd och stöd. Även samtalet efter förlossningen sker med både doulan och mentorn. Vi hoppas att detta ska göra att fler doulor kommer igång och att blivande föräldrar ska känna sig tryggare att ha en nyutbildad doula.

För mer information, för både doulor och blivande föräldrar, så vänligen kontakta Xana De Silva på info@familjestunden.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.