ODIS arrangerar gratis digitala doulaträffar under våren

Äntligen är det återigen dags att få umgås och dela med oss av våra tankar och erfarenheter! Vi kommer ha gäster med oss under kvällarna som kommer dela med sig av sina kunskaper och möta oss i samtal.

Mer info om respektive träff kommer!

2022-09-08 Födas för tidigtMila Beckham
2022-09-22Hur bygger vi samarbete & solidaritet doulor och barnmorskor emellan?Märta Cullhed Engblom
2022-10-06Ersätt av Extra insatt Årsmötet ODIS
2022-10-20HyonobirthKlara och Vicky
2022-11-03Womb Healing the Traditional way using herbs and a lot of energy work.Penzi Bertil
2022-11-17SorgebearbetningElisabet Tyrenius
2022-12-01aromatiska oljorKatharinga Ludwig
2022-12-15Birth Rights SwedenLisel Bello Näslund

Träffarna kommer ske digitalt, ingen föranmälan krävs.

Tryck på följande länk eller klistra in den i en webbläsare för att gå med:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d