ODIS arrangerar gratis digitala doulaträffar under våren

Äntligen är det återigen dags att få umgås och dela med oss av våra tankar och erfarenheter! Vi kommer ha gäster med oss under kvällarna som kommer dela med sig av sina kunskaper och möta oss i samtal.

Mer info om respektive träff kommer!

10/2 Att bli Odis ceritiferad Doula – Hur funkar det? Vad är det, hur går det till och vilka regler gäller?

17/2 Dykteknik – med vår allas Cayenne
Ekjordh

3/3 HBTQ- personer och transpersoner – stöttning vid graviditet

17/3 Gravid, föda och post partum med psykisk ohälsa

31/3 Moderkaksinkapsling – Tell us more!

14/4 Hemförlossning – när det går lite fort

28/4 Akupressur – hur kan en liten liten ärta göra sådan skillnad?

12/5 Gravid, föda och post partum med Autism

26/5 Postpartumdoula – vad är det och hur funkar det?

9/6 Hypnobirthing

Träffarna kommer ske digitalt, ingen föranmälan krävs.

Tryck på följande länk eller klistra in den i en webbläsare för att gå med:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d