Nyheten cirkulerade fort på sociala medier när Ella Bohlin (KD) annonserade att ensamstående gravida i Stockholm skulle få doulastöd. Först hördes jubel från landets doulor. Glädjen över att doulor fått bekräftelse på att de ansågs vara en del av förlossningsvården, en liten del men ändå en tillgång. Den glädjen försvann lika snabbt när diskussionerna väckte frågan om hur det skulle kunna fungera rent praktiskt.

 

Många gånger har det diskuterats hur och om ODIS-utbildade doulor skulle kunna vara en del av förlossningsvården. Om det skulle finnas doulor som var anställda på sjukhusen eller MVC och få lön via landstinget. Alltid har vi kommit fram till att det inte fungerar ihop med doulans neutrala roll och de etiska riktlinjer som hon måste följa.

 

När glädjen hade lagt sig, över att doulor skulle vara accepterade inom förlossningsvården, började vi inse vad det egentligen handlade om. Doulor skulle användas som plåster på en redan blödande artär. Utan någon som helst kommunikation med oss i föreningen eller doulor generellt, blev vi indragna i ett politiskt spel. Ett spel som skapar frustration mellan yrkesgrupperna och försämrar förutsättningarna för samarbete i förlossningsrummet.

 

Ella Bohlins förslag har även väckt känslor hos en annan yrkesgrupp. Barnmorskor är upprörda över denna nyhet och vi i ODIS har full förståelse för det. Vi har på nära håll bevittnat försämringen, nedskärningarna och de negativa förändringarna på svenska förlossningsavdelningar senaste 10 åren.

 

Föreningen ODIS har länge följt barnmorskornas kamp för bättre arbetsvillkor och är beredda att stå upp för dem och stötta fullt ut. Förlossningsvården är inte acceptabel förrän vi har en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. Att barnmorskor ska kunna ta ut semester utan rädslan att bli inbeordrade. Och att de ska kunna jobba med sin passion med största kärlek utan att vara rädda att göra misstag på grund av trötthet eller stress.

 

Doulor vill inte och kommer aldrig att ersätta barnmorskor eller annan vårdpersonal. Doulor kommer inte att ta uppdraget på barnmorskornas bekostnad.

 

Doulor har inget medicinskt ansvar och går därför inte att jämföra med vårdpersonal. Doulan är utvald och anlitad av kvinnan och de lär känna varandra under graviditeten. Hon finns för den födande i tidig förlossning i hemmet, för att ge stöd och kontinuerlig närvaro. Väl på plats på förlossningsavdelningen skapar barnmorskan, undersköterskan och doulan ett team av trygghet och support för den födande och hennes eventuella partner. Det finns inget som heter för mycket trygghet eller stöd.

 

Föreningen ODIS ser fram emot ett positivt samarbete med barnmorskor, där vi jobbar mot gemensamma mål, har öppen kommunikation kring våra olika roller och bygger broar inom förlossningsvården.

 

Rannveig Stefánsdóttir – Doula
Ordförande i föreningen ODIS
www.doula.nu
info@doula.nu

 

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

ODIS-certifierade doulor måste följa föreningens etiska riktlinjer.