Beslutspunkter
– godkänna årsredovisning för 2021
– Budget 2022/2023.
– ansvarsfrihet för 2021 styrelse.

Datum: 6/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Deltagare: Betalade ODIS Medlemmar


Bakgrund
Under årsmötet den 30 April valde årsmötet att bordlägga punkten om budget samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Maila idéer eller tankar inför kommande år till info@doula.nu. Mötet är digitalt. Anmälan sker via event på ODIS facebooksida eller till info@doula.nu.
Efter mötet ger vi möjlighet att prata med ODIS sittande styrelse rörande olika frågor, tankar och ideer som ni har. Klicka på länken för att ansluta till mötet:

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d