microbirth

Länk till facebook sidan och mer information

Det är en ny långfilmsdokumentär som tittar på födande på ett helt nytt sätt – genom linsen på ett mikroskop. Genom att undersöka de senaste forsknings-resultaten, avslöjar filmen att hur vi föder kan påverka den livslånga hälsan hos våra barn.

Sjukhusrutinerna kring barnafödande har ändrats dramatiskt de senaste 30 åren. Vissa ledande forskare varnar för att dessa ändringar skulle kunna medföra allvarliga följder för våra barns hälsa.

Med framstående forskare från Storbritannien och Nordamerika, undersöker MICROBIRTH hur praxis inom modern förlossningsvård skulle kunna störa kritiska biologiska processer som potentiellt skulle kunna göra våra barn mer mottagliga för sjukdomar senare i livet.

En av de intervjuade forskarna i filmen är professor Soo Downe, som ju föreläst för barnmorskor här i Göteborg förra året.

Nyligen genomförda populationsstudier har visat att barn som föds med kejsarsnitt har en cirka 20-procentig ökad risk att utveckla astma senare i livet, en 20 procentig risk att utveckla typ 1-diabetes, en liknande risk att utveckla övervikt och något mindre ökad risk för magtarmsjukdomar som Chrons sjukdom eller celiaki. Dessa sjukdomar är alla kopplade till vårt immunsystem.

MICROBIRTH undersöker flera möjliga förklaringar. Om ett barn föds med kejsarsnitt finns en hypotes hos forskare att detta kan ändra förutsättningarna för barnets mikrobiom, dvs den kritiska överföring av goda bakterier från mor till barn vid födseln. Några forskare föreslår att detta skulle kunna leda till att barnets immunsystem inte utvecklas till sin fulla potential. En annan hypotes är själva processen vid vaginal förlossning, inklusive den cocktail av hormoner som produceras hos mor och barn då, i grunden kan påverka barnets immunreglering och ämnesomsättning. Forskarna menar INTE att det är kejsarsnitten i sig som gör detta, kejsarsnitt kan vara en livräddande operation, men barnet får vid kejsarsnitt inte tillgång till mammans bakterieflora på samma vis som vid en vaginal förlossning.

————————————————————————————————

25 kr inträde för medlemmar i föreningen Födelsehuset. 50 kr för de som (ännu) inte är medlemmar!

Vi hoppas på en bred uppslutning från allmänheten och från alla som genom sitt yrke har att göra med barnafödande på något vis. Efter filmvisningen ges möjlighet att sitta kvar och diskutera filmen.

Varmt välkomna på fika klockan 18:00 och visningen startar 18:15.

Födelsehuset i samarbete med SENSUS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.