Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för styrelseåret 2016-2017

 

Verksamhetsberättelse för ODIS gällande verksamhetsåret 2016

ODIS har under året haft 16 protokollförda möten.

Styrelsen har bestått av Helena Dacker, Frida Viibus Lundgren, Åsa Norén, Vicky Brundin James, Rannveig Stefansdottir, Xana De Silva, Elinor Lindholm, Katrin Josefsson, Sylvie Renard, Angelica Beltramo, Madeleine Stenberg, Therese Röjsäter

Vi har haft 90 medlemmar.

ODIS har i sin regi haft doulautbildningar.

Vi har godkänt två nya kursledare samt deras kursplaner, Bodil Frey (göteborg) och Anna Tallwe (Skåne) Vi har också godkänt Xana De Silva och hennes kursplan till förlossningpedagogutbilningen. Vi har sett över alla kursorters kursplaner

Ny Odiscertifierad förlossningspedagog är: Xana De Silva

Vi har varit aktiva under World Doula Week

Vi hade årsmöte i Göteborg med föreläsning om motherblessings.

Vi har lagt ytterligare arbete och pengar på hemsidan för att den ska fungera enligt våra önskemål.

Vi har gjort en doulaenkät

Vi har under året haft flertalet reportrar som kontaktat odis både via mejl och telefon för att förhöra sig om doulors popularitet och som skrivit artiklar om doulor.

Vi har uppdaterat kursliteraturen för doulautbildningarna.

Vi har uppdaterat rekommendationerna för hur mycket doulor bör ta betalt för ett uppdrag samt tagit bort begreppet “förmånlig doula”

Vi har arbetat fram och beställt broshyrer till ODIS

 

———————————————-

Ekonomisk berättelse ODIS 2016

Under året har 85 (72st 2016) ordinarie medlemsinbetalningar inkommit samt två stödmedlemmar.

Vi har tryckt upp broschyrer med ODIS information samt uppdaterat hemsidan och skaffat Swish.

 

Kontosaldo vid årets början: 78.382,01

Kontosaldo vid årets slut: 104.756,01

 

Belopp (SEK)
Medlemsavgifter (85st) 34000
Stödmedlemmar a 200:- 400
ODIS årsmöteskostnader 2016 -313
ODIS ÅTERBETALT (medlavg) -400
PRIS ENL SPEC (bank) -606
Revisor (AllEkonomi) -656
Broschyrer -1287
Hemsidekostnader -1468
ODIS RESEERSÄTTNINGAR (7st) -3296
Total 26374

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *