FAQ / vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om doulor och förlossningar med en doula:

[show_more more=”Vad är en doula?” less=Stäng]

Vad är en doula?

En doula är en person som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

Massage

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper.

[/show_more]

[show_more more=”Positiv förlossningsupplevelse” less=Stäng]

Positiv förlossningsupplevelse

Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.

Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

[/show_more]

[show_more more=”Kontinuitet” less=Stäng]

Kontinuitet

Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen. Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.

iStock_000021310612_ExtraSmall

[/show_more]

[show_more more=”Hur går det till? ( innan, under och efter förlossning )” less=Stäng]

Hur går det till?

Innan förlossning

Kontakta den doula du fastnar för per telefon eller mail för ett första möte. Förutom en gratis prova-på-träff för att se om kemin stämmer, träffar de blivande föräldrarna sin doula 1-2 gånger innan förlossningen för att lära känna varandra och prata igenom känslor, funderingar och förväntningar inför barnets födelse. Vill man ha fler träffar bokar man det med doulan till en extra kostnad. Vad som ingår i församtalen bestäms mellan doulan och kunden. Välj en doula som har kunskap som passar dina behov om du vill ha någonting utöver ordinarie förlossningsstöd.

Doulan har sedan oftast jour från ca 2 veckor före beräknat förlossningsdatum fram till barnet är fött. Men detta blir en överenskommelse mellan doulan och kvinnan eller paret. De flesta är med andra ord inställda på fyra veckors jourtid då man när som helst är beredd att möta upp. En del doulor samarbetar och delar då på jourtiden, så att deras vardagliga liv kan fungera.

Under förlossning

När förlossningen startar ringer föräldrarna doulan och de träffas antingen hemma hos föräldrarna eller på sjukhuset. Sedan stannar doulan hos föräldrarna tills barnet är fött.

Under förlossningen värnar doulan om de önskemål kvinnan eller paret gett uttryck för. Hon hjälper till att guida kvinnan till avslappning, lugn och trygghet och stödjer partnern i att hjälpa kvinnan med detta. Doulan kan massera eller visa partnern massage eller punkter att trycka på, serva med mat och dryck, hjälpa kvinnan att somna och påminna om toalettbesök eller annat praktiskt. Doulan finns där för både kvinnan och partnern som ett känslomässigt och praktiskt stöd, och stannar till barnet är fött. Hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till barnmorskorna och undersköterskorna. Och ska alltid agera stöttande gentemot bägge föräldrarna så att partnern blir kvinnans främsta stöd.

Efter förlossning

Några dagar eller veckor efter förlossningen träffas man sedan igen för att prata igenom förlossningen. Vissa doulor erbjuder även postpartumstöd. Det innebär att doulan mot en kostnad kan komma hem till dig efter förlossningen och ge önskat stöd tex amningshjälp eller markservice.

Föräldrarna kan när som helst välja att avbryta kontakten, om de vill föda ensamma eller om de väljer att prova att föda med någon annan. Doulan finns där för föräldrarna på deras villkor och är vald av dem personligen.

Det finns även doulor som kan tänka sig att medverka på hemförlossningar. Tänk på att en doula inte tar något medicinskt ansvar och aldrig kan ersätta en barnmorska.

Om du inte redan känner till en doula kan du titta under Doulor. Du tar kontakt direkt med respektive doula. ODIS förmedlar ingen kontakt mellan kund och doula utöver det register vi för på hemsidan.

[/show_more]

[show_more more=”Hur mycket kostar det?” less=Stäng]

Hur mycket kostar det?

Pregnant woman using laptop

Ett uppdrag kan variera både i omfattning och upplägg. Det är upp till varje Doula att i samråd med er bestämma utformningen av uppdraget. Arvodet kan också variera mellan olika doulor, kontakta därför den eller de som verkar passa dina/era behov för att få prisuppgift. De flesta doulor erbjuder delbetalning. ODIS rekommenderar att nyutbildade doulor tar minst 3000-5000 kronor. Erfarna och certifierade doulors arvode är ofta högre, uppemot 12000 – 20000 kronor.

Odis rekommenderar att man startar företag om man tar mer än några enstaka uppdrag per år.

Priset brukar inkludera ett eller två förberedande samtal, att doulan är med under hela förlossningen samt ett efterföljande samtal när barnet är någon vecka gammal. Vissa doulor erbjuder också postpartumuppdrag som man betalar separat för.

Dessutom brukar de flesta doulor ha runt en månads jourtid, då hon dygnet runt är beredd att möta upp dig eller er när förlossningen startat – det är ofta detta som avgör priset. Ibland samarbetar doulor med varandra och kan då dela på jourtiden så att deras vanliga vardagsliv fungerar. På så sätt har kvinnan eller paret alltid tryggheten av att få en doula när förlossningen startar. Men många doulor förbinder sig att vara tillgängliga, inte resa bort och att när som helst ta ledigt från sitt ordinarie arbete under sin jourtid.

Att träffa en doula för ett första samtal kostar inget och är inte bindande, utan du bestämmer först efter det om du vill gå vidare med ett uppdrag.

» Klicka här för att hitta en doula nära dig

[/show_more]

[show_more more=”Vad är doulaeffekten?” less=Stäng]

Vad är doulaeffekten?

sleeping newborn baby in the sling

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Med en doula minskar:
– Antalet kejsarsnitt
– Förlossningens längd
– Behovet av medicinsk smärtlindring
– Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.
”The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

[/show_more]

[show_more more=”Doulan och partnern” less=Stäng]

Doulan och partnern

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för mamman.

nyfoddbebis

Men kan inte doulan riskera att ta över partnerns roll? Nej, det är inte en doulas uppgift. Hon är där för att stödja båda parter under förlossningen och ge den vägledning som önskas och behövs.

Många partners upplever att doulans närvaro tar bort en del av pressen som ligger på denne som ensam partner, vilket gör att de då kan vara ett bättre stöd åt mamman. Doulan kan ge partnern verktyg för att kunna stödja mamman, som att visa hur denne kan massera, guida eller stödja kvinnan och gör på det sättet partnern ännu mer delaktig under förlossningen.

En partner som är orolig, stressad och spänd förmedlar dessa känslor till mamman, omedvetet. En partner som är lugn och trygg är den bästa hjälpen och stödet. Man kan med andra ord säga att doulan stödjer partnern till att bli ett ännu bättre stöd.

Partnern är oersättlig för kvinnan och barnet, men saknar oftast den kunskap och den erfarenhet av förlossningar som doulan har. Detta gör doulan till ett perfekt komplement till förlossningen vars främsta uppgift är att stötta bägge föräldrarna. Att förmedla trygghet och tro på kvinnans och parets egna kraft och resurser.

[/show_more]

[show_more more=”Vad är ’Doula med mentor’?” less=Stäng]

Vad är ”Doula med mentor”

doulalove

”Doula med mentor” är ett nytt koncept som erbjuds på flera platser i landet. Det fungerar så att en mycket erfaren doula är mentor till en nyutbildad doula under hennes första 1-3 uppdrag. Förlossnings- och föräldraförberedande samtal kan ske med både mentorn och den nya doulan om så önskas.

Det är den nya doulan som har jour och stödjer vid förlossningen, och hon har hela tiden möjlighet att kontakta mentorn för råd och stöd. Även samtalet efter förlossningen kan ske med både doulan och mentorn. Vi hoppas att detta ska göra att fler doulor kommer igång och att blivande föräldrar ska känna sig tryggare att ha en nyutbildad doula.

Maila info@doula.nu om du är intresserad av att anlita en doula med mentor.

[/show_more]

[show_more more=”Vad gör förlossningspedagoger?” less=Stäng]

Vad gör förlossningspedagoger?

En förlossningspedagog har en särskild utbildning i att hålla kurser i förlossningsförberedelse. Under många år har utbildningen hållits i regi av Vuxenskolan i Uppsala med Janette Brandt som huvudlärare.

Förlossningspedagogen håller kurser som förmedlar både teoretiska kunskaper och praktiska övningar. Andnings- och avslappningsövningar samt mental förberedelse är alltid en viktig del. Kursen hjälper kvinnan att få kontakt med sina egna resurser och känna tillit till sin mentala och kroppsliga förmåga att föda sitt barn. Även kvinnans partner får stöd inför hans/hennes medverkan under förlossningen.

En del förlossningspedagoger erbjuder också enskild förlossningsförberedelse och stödsamtal.

» Klicka här för att hitta en förlossningspedagog nära dig

[/show_more]