Newborn baby girlEn doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för mamman.

Men kan inte doulan riskera att ta över partnerns roll? Nej, det är inte en doulas uppgift. Hon är där för att stödja båda parter under förlossningen och ge den vägledning som önskas och behövs.

Många partners upplever att doulans närvaro tar bort en del av pressen som ligger på denne som ensam partner, vilket gör att de då kan vara ett bättre stöd åt mamman. Doulan kan ge partnern verktyg för att kunna stödja mamman, som att visa hur denne kan massera, guida eller stödja kvinnan och gör på det sättet partnern ännu mer delaktig under förlossningen.

En partner som är orolig, stressad och spänd förmedlar dessa känslor till mamman, omedvetet. En partner som är lugn och trygg är den bästa hjälpen och stödet. Man kan med andra ord säga att doulan stödjer partnern till att bli ett ännu bättre stöd.

Partnern är oersättlig för kvinnan och barnet, men saknar oftast den kunskap och den erfarenhet av förlossningar som doulan har. Detta gör doulan till ett perfekt komplement till förlossningen vars främsta uppgift är att stötta bägge föräldrarna. Att förmedla trygghet och tro på kvinnans och parets egna kraft och resurser.