iStock_000021310612_ExtraSmallSå här kan ett upplägg på uppdrag se ut, men det kan variera mellan doulor.

Kontakta den doula du fastnar för per telefon eller mail för ett första möte. Förutom en lära-känna-träff för att se om kemin stämmer, träffar de blivande föräldrarna sin doula 1-2 gånger innan förlossningen för att prata igenom känslor, funderingar och förväntningar inför barnets födelse. Vill man ha fler träffar bokar man det med doulan till en extra kostnad. Vad som ingår i församtalen bestäms mellan doulan och kunden. Välj en doula som har kunskap som passar dina behov om du vill ha någonting utöver ordinarie förlossningsstöd.

Doulan har sedan oftast jour från ca 2 veckor före beräknat förlossningsdatum fram till barnet är fött. Men detta blir en överenskommelse mellan doulan och kvinnan eller paret. De flesta är med andra ord inställda på fyra veckors jourtid då man när som helst är beredd att möta upp. En del doulor samarbetar och delar då på jourtiden, så att deras vardagliga liv kan fungera.

När förlossningen startar ringer föräldrarna doulan och de träffas antingen hemma hos föräldrarna eller på sjukhuset. Sedan stannar doulan hos föräldrarna tills barnet är fött.

Under förlossningen värnar doulan om de önskemål kvinnan eller paret gett uttryck för. Hon hjälper till att guida kvinnan till avslappning, lugn och trygghet och stödjer partnern i att hjälpa kvinnan med detta. Doulan kan massera eller visa partnern massage eller punkter att trycka på, serva med mat och dryck, hjälpa kvinnan att somna och påminna om toalettbesök eller annat praktiskt. Doulan finns där för både kvinnan och partnern som ett känslomässigt och praktiskt stöd, och stannar till barnet är fött. Hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till barnmorskorna och undersköterskorna. Och ska alltid agera stöttande gentemot bägge föräldrarna så att partnern blir kvinnans främsta stöd.

Några dagar eller veckor efter förlossningen träffas man sedan igen för att prata igenom förlossningen.

Vissa doulor erbjuder även postpartumstöd. Det innebär att doulan mot en kostnad kan komma hem till dig efter förlossningen och ge önskat stöd tex amningshjälp eller markservice.

Föräldrarna kan när som helst välja att avbryta kontakten, om de vill föda ensamma eller om de väljer att prova att föda med någon annan. Doulan finns där för föräldrarna på deras villkor och är vald av dem personligen.

Det finns även doulor som kan tänka sig att medverka på hemförlossningar. Tänk på att en doula inte tar något medicinskt ansvar och aldrig kan ersätta en barnmorska.

Om du inte redan känner till en doula kan du titta under Doulor. Du tar kontakt direkt med respektive doula. ODIS förmedlar ingen kontakt mellan kund och doula utöver det register vi för på hemsidan.