Pregnant woman using laptopEtt uppdrag kan variera både i omfattning och upplägg. Det är upp till varje Doula att i samråd med er bestämma utformningen av uppdraget. Arvodet kan också variera mellan olika doulor, kontakta därför den eller de som verkar passa dina/era behov för att få prisuppgift. De flesta doulor erbjuder delbetalning. ODIS rekommenderar att nyutbildade doulor tar betalt för sina tjänster. Erfarna och certifierade doulors arvode kan variera och beror på vart i landet de verkar, deras erfarenhet och nivå på vidareutbildning. Odis doulor ligger ofta inom spannet  10 000 – 20 000kr.

Odis rekommenderar att man startar företag om man tar mer än några enstaka uppdrag per år.

Priset brukar inkludera ett eller två förberedande samtal, att doulan är med under hela förlossningen samt ett efterföljande samtal. Vissa doulor erbjuder också postpartumuppdrag som man betalar separat för.

Dessutom brukar de flesta doulor ha runt en månads jourtid, då hon dygnet runt är beredd att möta upp dig eller er när förlossningen startat – det är ofta detta som avgör priset. Ibland samarbetar doulor med varandra och kan då dela på jourtiden så att deras vanliga vardagsliv fungerar. På så sätt har kvinnan eller paret alltid tryggheten av att få en doula när förlossningen startar. Men många doulor förbinder sig att vara tillgängliga, inte resa bort och att när som helst ta ledigt från sitt ordinarie arbete under sin jourtid.

Att träffa en doula för ett första samtal kostar inget och är inte bindande, utan du bestämmer först efter det om du vill gå vidare med ett uppdrag.

» Klicka här för att hitta en doula nära dig