årsmöteshammare ODIS styrelse kallar till extra årsmöte för att välja in nya medlemmar i styrelsen.
På grund av att årets styrelse av stadgetekniska skäl blev färre trots att årsmötet röstade bifall om förslag angående utökad styrelse (börjar gälla från och med nästa ordinarie årsmöte, 2015) och på grund av avhopp behöver vi få in minst en ny ledamot, i allafall en ny sekreterare.

Söndagen den 2 november 2014 klockan 9:00 i Göteborg på Sensus Södra Hamngatan 29.
Välkomna!

Dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av Mötessekreterare
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Fråga mötets behörighet
§6 Beslut om nya medlemmar i styrelsen
§7 Mötets avslutande

Comments (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.