ODIS – Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige.

ODIS förmedlar ingen kontakt mellan föräldrar och doulor.
Tryck här för att hitta en doula nära dig.

Kontakt till ODIS

Alla frågor till föreningen: info@doula.nu

Kontakt sker i första hand via email men vid akuta ärenden ring vår ordförande Elin Ek på telefonnummer 079-90 58 42. Det går även bra att skicka sms.

> Skicka doulaprovet till styrelsen: info@doula.nu

Alla frågor om kurser, kontakta respektive kursledare:

Postgiro: 11 24 83 – 3
Org.nr: 802410-3403