Marie Olofsson

Biographical Info Hej! Mitt namn är Marie Olofsson och jag utbildade mig till doula hösten 2019 och blev mamma till vår son hösten 2020. Min lilla familj; jag, min sambo, vår son samt hunden Woman, bor tillsammans i Malmö. Graviditet, förlossning och den första tiden som nyblivna föräldrar bär på några av de största utmaningar och svårigheter vi kan tänkas ställas inför i detta liv. Men om vi får möjlighet att med rätt stöd och support genomgå denna stora, både fysiologiska och psykologiska förvandling, så väntar också den största belöningen där på oss! Det är här mitt hjärta och absoluta intresse ligger. Att vara det stöd du/ni behöver och önskar under denna stora tid i livet som inte bara gäller förlossningen utan även tiden innan som ni förbereder dig/er inför föräldraskapet och tiden efter där du/ni går in i föräldraskapet. Att som förstagångsföderska navigera sig igenom en värld fylld med olika tips, råd samt ”rätt och fel” tankar och metoder för graviditeten och förlossningen kan vara överväldigande på många olika sätt och skapa stress, förvirring och rädsla för alla inblandade. Att som omföderska möta sin nya förlossning med förväntan och glädje efter att ens första förlossningsupplevelse varit svår kan vara näst intill omöjligt. Dessa är två olika anledningar att bjuda in en Doula på sin resa, men det finns väldigt många olika orsaker till att behöva kontinuerligt stöd tiden innan, under och efter förlossningen och vad de än är för orsaker så möter jag det med största respekt och omtanke. Att få uppleva den graviditet, förlossning och första tid som nyblivna föräldrar som man önskar utifrån de förutsättningar och önskemål man har är mitt största mål att förverkliga tillsammans med dig/er! Ser fram emot att höra ifrån er! Kram!

Level Aktiv medlem

Bild marie.jpg

Bild 19894658_10154857527148358_5604763919503615263_n.jpg

Diplom IMG_1293.jpg

Om mig: Hej! Mitt namn är Marie Olofsson och jag utbildade mig till doula hösten 2019 och blev mamma till vår son hösten 2020. Min lilla familj; jag, min sambo, vår son samt hunden Woman, bor tillsammans i Malmö. Graviditet, förlossning och den första tiden som nyblivna föräldrar bär på några av de största utmaningar och svårigheter vi kan tänkas ställas inför i detta liv. Men om vi får möjlighet att med rätt stöd och support genomgå denna stora, både fysiologiska och psykologiska förvandling, så väntar också den största belöningen där på oss! Det är här mitt hjärta och absoluta intresse ligger. Att vara det stöd du/ni behöver och önskar under denna stora tid i livet som inte bara gäller förlossningen utan även tiden innan som ni förbereder dig/er inför föräldraskapet och tiden efter där du/ni går in i föräldraskapet. Att som förstagångsföderska navigera sig igenom en värld fylld med olika tips, råd samt ”rätt och fel” tankar och metoder för graviditeten och förlossningen kan vara överväldigande på många olika sätt och skapa stress, förvirring och rädsla för alla inblandade. Att som omföderska möta sin nya förlossning med förväntan och glädje efter att ens första förlossningsupplevelse varit svår kan vara näst intill omöjligt. Dessa är två olika anledningar att bjuda in en Doula på sin resa, men det finns väldigt många olika orsaker till att behöva kontinuerligt stöd tiden innan, under och efter förlossningen och vad de än är för orsaker så möter jag det med största respekt och omtanke. Att få uppleva den graviditet, förlossning och första tid som nyblivna föräldrar som man önskar utifrån de förutsättningar och önskemål man har är mitt största mål att förverkliga tillsammans med dig/er! Ser fram emot att höra ifrån er! Kram!

- Mitt doulauppdrag kostar 8000kr och då ingår: Ett kostnadsfritt förutsättningslöst möte Två förberedande samtal under graviditeten Jour en vecka innan och två veckor efter BF Stöd under hela förlossningen Ett eftersamtal efter förlossningen Rådgivning via mejl och telefon

Hemstad Malmö

Arbetar i dessa län Blekinges län, Skånes län

Andra sökord Lund, Helsingborg, Kristiansstad

Doulautbildning Din gravidcoach - gäller utbildningar senast genomförda under 2020, Din gravidcoach Skåne

Övriga utbildningar Det bortglömda bäckenet med Frida Trönnberg

Talar följande språk Engelska, Svenska

Epost marie-olofsson@hotmail.com

Mobil 0706932498

Facebook Treat The Mind - Maries Hundar och Doulan Marie

Instagram treat_the_mind


Visa alla doulor