Aniara Jönsson-Lagergren

Biographical Info Att arbeta som doula är för mig en djupt feministisk handling. Som doula kan jag bidra till att stärka förutsättningarna för, och stödja kvinnors rätt, att föda barn i trygghet; utifrån hennes villkor, behov och önskemål. Jag bär på en stark tilltro till kvinnans inneboende förmåga att föda och upplever att rätt stöd kan utgöra den enskilt viktigaste faktorn för en god och trygg förlossningsupplevelse. Jag är också övertygad om hur oerhört viktigt det är att eventuell partner får rätt förutsättningar att känna sig såväl delaktig som trygg, omhändertagen och behövd - och att stödet från en doula kan stärka möjligheterna för allt detta. Mitt mål är att bidra till ovanstående i din/er förlossningsresa genom att erbjuda kontinuitet, närvaro och individuellt anpassat stöd för dig/er. Jag driver tillsammans med Anna Tallwe och Malin Mejstad ”Din Gravidcoach” (www.gravidcoach.se) och arbetar även som Föda utan Rädsla- instruktör. När du anlitar någon av oss från Din Gravidcoach ingår gratis deltagande i en av våra planerade gruppkurser i Föda utan Rädsla. Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation. Jag finns även att följa på Instagram på: @aniara_doula samt @dingravidcoach

Level Diplomerad doula

Bild Aniara.jpeg

Bild DE4D3708-FB9C-41E6-8E57-EE28C6E4537F.jpeg

Bild 20200220_094304 (1).jpeg

Diplom E3B13C95-C8DF-49AF-9876-8CE754AA3F42.jpeg

Om mig: Att arbeta som doula är för mig en djupt feministisk handling. Som doula kan jag bidra till att stärka förutsättningarna för, och stödja kvinnors rätt, att föda barn i trygghet; utifrån hennes villkor, behov och önskemål. Jag bär på en stark tilltro till kvinnans inneboende förmåga att föda och upplever att rätt stöd kan utgöra den enskilt viktigaste faktorn för en god och trygg förlossningsupplevelse. Jag är också övertygad om hur oerhört viktigt det är att eventuell partner får rätt förutsättningar att känna sig såväl delaktig som trygg, omhändertagen och behövd - och att stödet från en doula kan stärka möjligheterna för allt detta. Mitt mål är att bidra till ovanstående i din/er förlossningsresa genom att erbjuda kontinuitet, närvaro och individuellt anpassat stöd för dig/er. Jag driver tillsammans med Anna Tallwe och Malin Mejstad ”Din Gravidcoach” (www.gravidcoach.se) och arbetar även som Föda utan Rädsla- instruktör. När du anlitar någon av oss från Din Gravidcoach ingår gratis deltagande i en av våra planerade gruppkurser i Föda utan Rädsla. Kontakta mig gärna för en kostnadsfri konsultation. Jag finns även att följa på Instagram på: @aniara_doula samt @dingravidcoach

- About me: Working as a doula is for me a deeply feminist act. As a doula, I can help strengthen the conditions for, and support women's right, to give birth in safety; based on her conditions, needs and desires. I have a strong belief in the woman's inherent ability to give birth and I´m convinced that the right support can be the single most important factor for a good and safe birth experience. I am also convinced of how extremely important it is that any partner is given the right conditions to feel both involved and safe, cared for and needed - and that the support from a doula can strengthen the possibilities for all this. My goal is to contribute to the above in your birth journey by offering continuity, presence and individually tailored support for you. Together with Anna Tallwe and Malin Mejstad, I run “Din Gravidcoach” (www.gravidcoach.se) and also work as a Food without Fear instructor. When you hire one of us from Din Gravidcoach, free participation in one of our planned propfylaxis courses in Birth without Fear (Föda utan Rädsla) is included. Feel free to contact me for a free consultation. I can also be followed on Instagram at: @aniara_doula and @dingravidcoach

Hemstad Ängelholm

Arbetar i dessa län Hallands län, Skånes län

Andra sökord Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Halmstad, Ystad, Kristianstad, Osby, Markaryd, Höö

Doulautbildning Din gravidcoach Skåne

Övriga utbildningar Beteendevetenskapligt kandidatprogram med sociologi som huvudämne

Talar följande språk Engelska, Danska, Svenska

Epost aniara@gravidcoach.se

Mobil 0708-307536

Hemsida http://www.gravidcoach.se

Instagram @dingravidcoach


Visa alla doulor