Åsa Ekman

Biographical Info Jag erbjuder doulastöd, profylax, postpartumstöd, mother blessings, cirklar och ceremonier.​ Är en del i Doulagruppen som du kan läsa mer om www.doulagruppen.se eller kika in på vår Facebook och Instagram. Där finns mer information om oss, våra olika tjänster och hur vi kan vara ett bra stöd för dig. Jag driver också, tillsammans med Anna Bjelkefelt, GRAVIDRESAN Online Community - en digital gemenskap för information, stöd och förberedelse under graviditet och inför förlossningen. Läs mer på https://www.gravidresan.nu/ Mitt mål är att du ska känna dig väl förberedd inför förlossningen, tillsammans med din partner eller stödperson. För att ni ska få en stärkande och fin upplevelse av att föda och ta emot ert barn.

Level DOULA ( certifierad ODIS ), ODIS CERTIFIERAD DOULA ( gjort prov och blivit godkänd av styrelsen )

Är även ODIS certifierad doula Ja ( gjort prov och blivit godkänd av styrelsen )

Bild IMG_1496 (5).JPG

Bild diplom aktiv baby.jpg

Bild diplom akupressur.jpg

Diplom diplom.jpg

Om mig: Jag erbjuder doulastöd, profylax, postpartumstöd, mother blessings, cirklar och ceremonier.​ Är en del i Doulagruppen som du kan läsa mer om http://www.doulagruppen.se eller kika in på vår Facebook och Instagram. Där finns mer information om oss, våra olika tjänster och hur vi kan vara ett bra stöd för dig. Jag driver också, tillsammans med Anna Bjelkefelt, GRAVIDRESAN Online Community - en digital gemenskap för information, stöd och förberedelse under graviditet och inför förlossningen. Läs mer på https://www.gravidresan.nu/ Mitt mål är att du ska känna dig väl förberedd inför förlossningen, tillsammans med din partner eller stödperson. För att ni ska få en stärkande och fin upplevelse av att föda och ta emot ert barn.

- Jag arbetar med de kraftfulla verktygen från Föda utan rädsla - andning, avspänning, rösten och tankens kraft - och stöttar dig i användandet av dem både under graviditet och förlossning. Jag är utbildad Aktiv Baby-instruktör och erbjuder enskilda konsultationer (ingår i mitt doulastöd). Aktiv Baby är enkla och specifika övningar som hjälper bebisen att inta optimala positioner i livmodern, vilket minskar graviditetsrelaterade problem och underlättar och stödjer förlossningen framåt (utan medicinska interventioner). Jag använder även olika rebozo-tekniker för massage, tryck och beröring, som hjälper kvinnan till avslappning och smärtlindring. Rebozo kan även användas i vissa förlossningspositioner, exempelvis via huksittande. Jag är utbildad i Akupressur för Birthworkers som innehåller öron- och kroppsakupressur. Akupressur kan användas under graviditet, förlossning och post partum för att hjälpa mot illamående, oro, rädsla, stress, smärtlindring, sömnproblem men också för igångsättning och som värkförstärkande. Jag sätter öronakupressur för långvarig och kontinuerlig effekt, både under gravitet och under förlossning.

- Att få bidra till fina och stärkande upplevelser av graviditet, födande och föräldraskap är den främsta anledningen till att jag är doula. De är erfarenheter vi bär med oss resten av livet och jag vill att era ska bli minnesvärda. När det kommer till födande är det min övertygelse att kroppen har medfödd och fullt naturlig kunskap. Genom att vara väl förberedd, känna trygghet och tillit till kroppens förmåga, får du tillgång till födandekraften och skapar goda möjligheter för en positiv förlossningsupplevelse. Jag bidrar med information för förberedelser och beslut längs vägen, samt fysiskt och känslomässigt stöd. Jag finns för er som en stödjande guide till det som gör er trygga under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. Vi följs åt över tid, vilket ger precis den typ av kontinuerligt stöd som studier påvisar bidrar till den så kallade doulaeffekten. Jag vill stärka dig så att du kan lita på kroppen och får föda av egen kraft, på dina villkor. Jag har erfarenhet av både sjukhus- och hemförlossningar, vattenförlossningar och kejsarförlossningar och doular både par och självstående blivande föräldrar. Varmt välkommen att kontakta mig för ett första förutsättningslöst möte.

Hemstad Stockholm

Kommun Järfälla

Arbetar i dessa län Stockholms län, Uppsalas län

Andra sökord Stockholm, Järfälla, Södertälje, Uppsala, Enköping, Västerås

Doulautbildning Doula med kropp och själ

Talar följande språk Engelska, Svenska

Epost asa@doulagruppen.se

Telefon 072-7167844

Mobil 072-7167844

Hemsida https://www.doulagruppen.se/

Facebook https://www.facebook.com/doulagruppen

Instagram https://www.instagram.com/doulagruppen/


View All Members