Bodil Frey

Biographical Info ODIS-doula och förlossningspedagog. Jag bor i Ubbhult, fyra mil sydost om Göteborg. Har tre barn och har varit en doula sedan 2001. Välkommen att höra av dig till mig, gärna på telefon så kan vi börja med att prata lite! Jag stödjer gärna dig som känner dig rädd och osäker inför förlossningen. Det går att vända rädslan till lugn och tillit med enkla medel! Jag ger stöd på dina villkor, mitt mål är att du (eller ni som par) känner att du / ni ÄGER hela upplevelsen, att den blir något att hämta kraft ur framöver. Jag håller även i doulautbildningen En bra start i Göteborg .

Level DOULA ( certifierad ODIS ), Förlossningspedagog

Är även ODIS certifierad doula Ja ( gjort prov och blivit godkänd av styrelsen )

Är även utbildad förlossningspedagog Ja

Bild Bodil.jpg

Om mig: ODIS-doula och förlossningspedagog. Jag bor i Ubbhult, fyra mil sydost om Göteborg. Har tre barn och har varit en doula sedan 2001. Välkommen att höra av dig till mig, gärna på telefon så kan vi börja med att prata lite! Jag stödjer gärna dig som känner dig rädd och osäker inför förlossningen. Det går att vända rädslan till lugn och tillit med enkla medel! Jag ger stöd på dina villkor, mitt mål är att du (eller ni som par) känner att du / ni ÄGER hela upplevelsen, att den blir något att hämta kraft ur framöver. Jag håller även i doulautbildningen En bra start i Göteborg .

Hemstad Ubbhult/ Hällingsjö, Göteborg

Arbetar i dessa län Hallands län, Västra Götalands län

Andra sökord Kungsbacka

Doulautbildning En bra start Göteborg

Övriga utbildningar Förlossningspedagog, Kangaroula, kunskap i Föda utan rädsla, Spinning babies, rebozo. Amningskursledare och hjälpmamma i Amningshjälpen. Deltagit i utbildningar med Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro m fl.

Talar följande språk Engelska, Tyska

Epost bodil.frey@enbrastart.se

Telefon 0734-010977

Mobil 0734-010977

Hemsida

En bra start…

Facebook https://www.facebook.com/En-bra-start-863876547028465/?ref=bookmarks


View All Members