Dunja Grisell

Biographical Info Jag är utbildad i Odis/Föda utan rädsla-metoden hösten 2021. Jag har egen erfarenhet av att föda på sjukhus, på sjukhus med egen barnmorska, planerad hemförlossning samt kejsarfödsel. Jag praktiserar nära föräldraskap och har sammanlagt nio års erfarenhet av amning.

Level DOULA ( diplomerad )

Bild IMG_4419.jpg

Bild IMG_5793.jpg

Bild 17520846-E96A-4C83-893E-5EDCC93CC8AB.jpeg

Diplom 89139405-1897-417B-BBF5-B397F2DFDD1B.jpeg

Om mig: Jag är utbildad i Odis/Föda utan rädsla-metoden hösten 2021. Jag har egen erfarenhet av att föda på sjukhus, på sjukhus med egen barnmorska, planerad hemförlossning samt kejsarfödsel. Jag praktiserar nära föräldraskap och har sammanlagt nio års erfarenhet av amning.

- Utöver mitt arbete som doula så utbildar jag mig till samtalsterapeut steg 1. Jag är även utbildad och praktiserande peer supporter, vilket innebär att jag har erfarenhet av hur man stöttar människor i svåra livsomständigheter, vid kris och i återhämntning. Jag jobbar traumamedvetet, vilket innebär att jag gärna har extra samtal kring eventuella trauman som kan finnas kring sjukvård eller den egna kroppen, trauman som kan behöva uppmärksammas innan förlossningen.

- Mitt fokus är trygghet och relationsskapande. Hur skapar vi trygghet i en otrygg värld? Jag vill stärka dig i att känna dig trygg i din egen kropp. Det är inte främst ett maraton du ska springa, det är ditt livs största utmaning vad gäller din tillit till dig själv och din kropp. Jag arbetar i ett team om fyra doulor, Doulaskapet – Trygg förlossning. Hör av dig om du vill boka ett första kostnadsfritt samtal för att se om det känns rätt för dig/er.

Hemstad Stockholm

Kommun Tyresö

Arbetar i dessa län Stockholms län

Andra sökord Stockholm

Doulautbildning Föda utan rädsla Stockholm

Övriga utbildningar Under utbildning till samtalsterapeut steg 1.

Talar följande språk Engelska, Svenska

Epost dunja.grisell@gmail.com

Mobil 073-6482043

Facebook https://www.facebook.com/dunja.doula

Instagram https://www.instagram.com/doulaskapet__tryggforlossning/


View All Members