Rosanna Fondin

Biographical Info Jag vill att kvinnor ska få möjlighet att föda på sina villkor och i sin fulla kraft. Det kräver tillit, förberedelse och ett solitt stöd för att den födande tryggt ska kunna ge sig hän och äga sin förlossningsupplevelse. Vi kan aldrig kontrollera utfallet av en förlossning men vi kan förbereda oss och förskansa oss de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val oavsett situation. Det är skillnaden mellan att upplevelsen var något som hände föräldern/föräldrarna eller något de var delaktiga i. Oavsett vaginal- eller kejsarfödsel, farmalogisk eller naturlig smärtlindring, på sjukhus eller i hemmet så är mitt mål att den födande ska känna sig trygg, sedd, hörd och hållen. Hon ska ha tillgång till det stöd och den tillit just hon behöver under sin unika förlossning.

Level DOULA ( diplomerad )

Bild 20210806_160109188_iOS.jpg

Om mig: Jag vill att kvinnor ska få möjlighet att föda på sina villkor och i sin fulla kraft. Det kräver tillit, förberedelse och ett solitt stöd för att den födande tryggt ska kunna ge sig hän och äga sin förlossningsupplevelse. Vi kan aldrig kontrollera utfallet av en förlossning men vi kan förbereda oss och förskansa oss de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val oavsett situation. Det är skillnaden mellan att upplevelsen var något som hände föräldern/föräldrarna eller något de var delaktiga i. Oavsett vaginal- eller kejsarfödsel, farmalogisk eller naturlig smärtlindring, på sjukhus eller i hemmet så är mitt mål att den födande ska känna sig trygg, sedd, hörd och hållen. Hon ska ha tillgång till det stöd och den tillit just hon behöver under sin unika förlossning.

- Som doula bistår jag med information, verktyg och stöd före, under och efter förlossning. Det innebär att jag är en kontinuerlig del av den födandes förlossningsteam under graviditet, förlossning och postpartum. Det hjälper ofta till att ankra och skydda förlossningsupplevelsen och bidrar till en lugnare väg in i föräldraskapet. I våra församtal med den födande och eventuell partner/stödperson så kommer vi fram till hur min roll som doula ska se ut. Det kan vara allt från att guida under förlossningen med andning, ord, massage och tryck till att ta ett steg tillbaka när behovet finns, t.ex om den födande vill vara ifred eller ett par önskar egen tid. Jag lägger mycket fokus på att ge verktyg och förslag till partner så att hen kan ge sitt bästa möjliga stöd åt den födande. Partnern ska också bli förälder och den som står den födande närmast både emotionellt och fysiskt, och jag finns där för samtal, information och som stöd innan, under och efter bebis födelse.

- Jag arbetar bland annat med FUR:s verktyg, Dykmetoden, affirmationer, massage, akupressur, B.R.A.I.N för informativa val och Aktiv Baby. Dessutom hjälper jag till att bära och förstå den känslomässiga resan en födelse innebär. Allt för att skapa en så god anknytning till barnet som möjligt och välmående i stort. Jag har som doula privilegiet att arbeta med födandets kraft, kroppens intuition och själens behov som komplement till den medicinska förlossningsvård som den födande väljer att ta emot. Jag hoppas på att få vara just Din/er doula och få dela allt det här med Dig/er.

Hemstad Stockholm - Täby

Kommun Täby

Arbetar i dessa län Stockholms län

Andra sökord Stockholm

Doulautbildning Trygg förlossning

Övriga utbildningar - Klassisk Massage - Gravidmassage - Aktiv Baby-instruktör - NADA Öronakupressur & Kroppsakupressur for Birthworkers - STOTT Pilates, all levels, including Injuries and Special Population - MammaMagetränare - Personlig tränare (60hp högskola) - Bachelor in Dance & Performance (180hp högskola)

Talar följande språk Engelska, Svenska

Epost doula@roini.se

Telefon 0707884577

Hemsida http://www.roini.se

Instagram rosannafondin


View All Members