Sylvie Renard Hermodsson

Biographical Info Att vara doula är för mig en kall som jag möter med största glädje. Jag har stor tilltro till din egen förmåga att föda. Att föda barn är en transformerande händelse som kan vara helt underbar med den support som just du längtar efter. Som doula stödjer jag er för att ni ska få föda på era villkor och får en positiv förlossningsupplevelse. Jag arbetar utifrån FUR metoden och med min egen komplement till förlossningsförberedande kurser i "Chant Prénatal". J'habite en Suède depuis plus de trente ans et je suis une doula/coach de naissance bilingue. Je vous propose d'accompagner votre grossesse avec support emotionnel et soutien durant l'accouchement. Comme doula, je travaille à partir de la méthode "Accoucher sans peur et sans angoisse" (FUR). Retrouvez moi sur :www.facebook.com/sylviedoula/ J'anime également les cours de Chant Prénatal pour mieux vivre votre grossesse et compléter votre préparation à l'accouchement par la gestion du souffle et le chant en francais et en suédois. http://www.facebook.com/chantprenatalstockholm/ Mon tel:0703090235 et mon mel : franskadoula@gmail.com

Level DOULA ( certifierad ODIS )

Är även ODIS certifierad doula Ja ( gjort prov och blivit godkänd av styrelsen )

Styrelsemedlem Suppleant

Bild renard.jpg

Om mig: Att vara doula är för mig en kall som jag möter med största glädje. Jag har stor tilltro till din egen förmåga att föda. Att föda barn är en transformerande händelse som kan vara helt underbar med den support som just du längtar efter. Som doula stödjer jag er för att ni ska få föda på era villkor och får en positiv förlossningsupplevelse. Jag arbetar utifrån FUR metoden och med min egen komplement till förlossningsförberedande kurser i "Chant Prénatal". J'habite en Suède depuis plus de trente ans et je suis une doula/coach de naissance bilingue. Je vous propose d'accompagner votre grossesse avec support emotionnel et soutien durant l'accouchement. Comme doula, je travaille à partir de la méthode "Accoucher sans peur et sans angoisse" (FUR). Retrouvez moi sur :www.facebook.com/sylviedoula/ J'anime également les cours de Chant Prénatal pour mieux vivre votre grossesse et compléter votre préparation à l'accouchement par la gestion du souffle et le chant en francais et en suédois. http://www.facebook.com/chantprenatalstockholm/ Mon tel:0703090235 et mon mel : franskadoula@gmail.com

Hemstad Stockholm

Arbetar i dessa län Stockholms län

Andra sökord franskspråkig doula, engelskspråkig doula

Doulautbildning Föda utan rädsla Stockholm

Övriga utbildningar Spinning Babies , Bumi Sehat Inter. ( Gentle birth heals mother Earth )

Talar följande språk Engelska, Franska

Epost franskadoula@gmail.com

Mobil 0703090235

Hemsida sylviedoulastockholm.wordpress.com

Facebook https://www.facebook.com/sylviedoula/


View All Members