Doula Helena Zylberberg

Biographical Info Jag är certifierad Odis-doula, som arbetar i Stor-Stockholmsområdet sedan 2009, har erfarenhet av förlossningar och är utbildad i att ge stöd, information och vägledning till den födande kvinnan och hennes partner under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter. Kunskap och insikt om kvinnokroppens egna förmågor, möjligheten att använda kroppens egna verktyg stärker dig i födandets stund. Betydelsen att vara närvarande, uppleva trygghet och stöd minimera stress och rädslor. Detta påverkar och gör stor skillnad i förlossningsupplevelsen. Som doula vill jag finnas som ett stöd för Dig som är ensamstående eller för Er som par, bidra till att öka tilliten till den egna kroppen och tillsammans arbetar vi med andning, avslappning, massage och tankens kraft. Vi träffas tillsammans några gånger och går igenom det som känns viktigt inför förlossningen, och vi har en återträff om ni önskar. Har du frågor och funderingar, så ring! Jag bokar gärna förutsättningslöst och kostnadsfritt en träff så att Du/Ni kan känna efter om detta passar. Effekten av en stödjande doula har mätts I flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. Med en doula minskar: * antalet kejsarsnitt * förlossningens längd * behovet av medicinsk smärtlindring * önskemål om ryggbedövning / epidural Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktig I förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse. 🍀Lycka till🍀

Level DOULA ( diplomerad ), ODIS-certifierad Doula ( gjort prov och blivit godkänd av styrelsen )

Är även ODIS certifierad doula Ja ( gjort prov och blivit godkänd av styrelsen )

Bild 8BE12B58-6979-4E89-AB4F-0EA5F87A6C2C.jpeg

Diplom DA433EDA-AF71-4104-B0AE-F6C4DE625103.jpeg

Om mig: Jag är certifierad Odis-doula, som arbetar i Stor-Stockholmsområdet sedan 2009, har erfarenhet av förlossningar och är utbildad i att ge stöd, information och vägledning till den födande kvinnan och hennes partner under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter. Kunskap och insikt om kvinnokroppens egna förmågor, möjligheten att använda kroppens egna verktyg stärker dig i födandets stund. Betydelsen att vara närvarande, uppleva trygghet och stöd minimera stress och rädslor. Detta påverkar och gör stor skillnad i förlossningsupplevelsen. Som doula vill jag finnas som ett stöd för Dig som är ensamstående eller för Er som par, bidra till att öka tilliten till den egna kroppen och tillsammans arbetar vi med andning, avslappning, massage och tankens kraft. Vi träffas tillsammans några gånger och går igenom det som känns viktigt inför förlossningen, och vi har en återträff om ni önskar. Har du frågor och funderingar, så ring! Jag bokar gärna förutsättningslöst och kostnadsfritt en träff så att Du/Ni kan känna efter om detta passar. Effekten av en stödjande doula har mätts I flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. Med en doula minskar: * antalet kejsarsnitt * förlossningens längd * behovet av medicinsk smärtlindring * önskemål om ryggbedövning / epidural Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktig I förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse. 🍀Lycka till🍀

Hemstad Stockholm

Kommun Stockholm

Arbetar i dessa län Stockholms län

Andra sökord Stockholm

Doulautbildning Föda utan rädsla Sthlm

Talar följande språk Engelska, Tyska, Svenska

Epost helena.hopphopp@gmail.com

Mobil 0733-42 48 40


View All Members

Betalning

Uppdatera betalningsuppgifter