Nu är vår nya reviderade kursplan äntligen färdig!

För att kunna garantera en hög kvalité och viss liktydighet upprättade ODIS en kursplan som legat till grund för alla ODIS-godkända doulautbildningar. Under 2019/2020 har kursplanen reviderats och utökats för att ytterligare säkerställa kvalitétsnivån och innehållet för samtliga ODIS-godkända doulautbildningar.

Kursplanens samtliga ämnen skall beröras och täckas i utbildningen men det är helt upp till respektive kursledare att bestämma i vilken ordning ämnena berörs, samt vilka eventuella övriga ämnen eller programpunkter som ska tas upp i utbildningen.

Tanken är inte att alla kurser som är ODIS-godkända ska vara likadana, utan att samma grundläggande kunskap, såväl teoretisk som praktisk, ska finnas med i alla kurser. Detta ger en trygghet till de som vill gå en utbildning, och säkerställer att alla genom ODIS utbildade doulor har erhållit en viss kunskapsnivå och grund oavsett vilken utbildning man valt att gå, var i landet den hålls, eller vilken eventuell övrig inriktning utbildningen har. Det innebär också en trygghet till de som anlitar en doula utbildad genom ODIS, samt innebär att svenska ODIS-godkända doulautbildningar får en kvalitétsstämpel som garanterar en hög kvalitétsnivå även med internationella mått. Sammantaget bidrar detta till att höja doulans status som yrke i vårt land och ger en god förberedelse för att börja arbeta som doula, samt den grund som behövs för att kunna gå vidare och bli ODIS-certifierad doula.

Se den nya kursplanen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.