Protokoll ODIS årsmöte 2016-05-21, Drottninggatan 30, Göteborg

 

Närvarande:

 1. Frida Viibus Lundgren
 2. Rannveig Stefansdottir
 3. Xana De Silva
 4. Vicky Brundin James
 5. Åsa Norén
 6. Helena Dacker
 7. Elinor Lindholm & Holger
 8. Jenny Gustafsson & Pelle
 9. Pia Olsson Michalopoulos

odisarsmote2

Röstberättigade medlemmar (medlemsavgift betald för 2016):

 1. Helena öppnar årsmötet.
 1. Mötet väljer Helena till mötesordförande samt Frida till sekreterare.
 2. Mötet väljer  Xana & Vicky till justeringspersoner.
 3. Röstlängd fastställes till 9 personer.
 4. Årsmötet beslutar att mötet är stadgeenligt utlyst. Via e-post, instagram, facebook & hemsidan.
 5. Ärendelistan fastställs enligt förslag.
 6. Verksamhetsberättelse för 2015 föredras av Helena och godkännes med en mindre ändring av mötet.
 7. Frida föredrar balans och resultaträkning som godkännes av mötet.
 8. Revisionsberättelsen föredrages  av Frida och godkännes av mötet.
 9. Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 10. Propositioner:
  Inga propositionerna inkomna till årsmötet.
 11. Motioner:
  Inga till mötet inkomna motioner.
 12. Verksamhetsplan 2016:
  Doulautbildningar
  Godkännande av en ny förlossningspedagogutbildning och förlossningspedagogkursledare.
  Block III
  Fler ODIS-certifierade doulor
  World Doula Week 2017
  Doulor skall synas i media
  #blidoula kampanj
  Ta fram ett femfrågeprov för de ODIS-certifierade doulor.
  Revidera ODIS-provet samt översätta det till engelska.
  Fler infokvällar om ODIS och doula
  ODIS uppmuntrar till lokala bikupesamtal kring doulor och samarbete med vårdpersonal.
  Infokvällar tillsammans med lokala organisationer med samma mål med intressant föreläsare till mindre orter där det är svårt att komma igång.
  Göra ODIS än mer attraktivt att vara medlem i samt att se till att medlemmarna betalar sin medlemsavgift.
  Samarbeta med andra föreningar.
  Fler “Doula med mentor”-uppdrag, ev mentorsutbildning och eller riktlinjer för mentorÅrsmötet fastställer verksamhetsplanen för 2016.
 13. a) Mötet fastställer medlemsavgiften till 200:- och serviceavgiften till 200:-.
  b) Budget för verksamhetsåret 2016
  Webadministration 10000:-
  Medlemsförmåner: 18000:-
  Marknadsföring 7000:-
  Reseersättning 10000:-
  Årsmöte 2016 3000:-
  Ta in föreläsare 5000:-
  Övriga utgifter 5000:-
  c) Reseersättning för resa till ODIS-godkända evenemang fastställs till 500:-.
 14. Val av styrelse för verksamhetsåret 2016
  a) I enlighet med stadgarna.
  b) Omval till ordförande (två år) Helena, Skåne.
  c) Frida, Västra Götaland, fortsätter på sitt andra år som kassör (två år).
  d) val på två år
  Xana, Skåne, fortsätter på sitt andra år som vice ordförande (2år)
  Rannveig Stefansdottir, Skåne, omval 2 år
  Åsa Norén, Västra Götaland, – omval 2 år
  Vicky Brundin James, Västra Götaland, – omval 2 år
  Elinor Lindholm, Västra Götaland,har ett år kvar på två årsperiod
  Katrin Josefsson, Dalarna, nyval 2 åre) fyllnadsval 1 år
  Sylvie Renard, Stockholm, nyval 1 år

  f) val av suppleater på 1 år i vald ordning
  Angelica Beltramo, Skåne,  omval
  Madeleine Stenberg, Dalarna, nyval
  Therese Röjsäter, Uppsala, nyval

 15. Mötet väljer Marianne Olofsson till revisor.
 16. Mötet väljer Jenny Gustafsson & Malin Liljesaga till valberedning.
 17. Inga övriga ärenden.
 18. Helena avslutar mötet med bravur.

odisarsmote3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *