Dags för doulor och förlossningspedagoger att lära sig mer om hur man kan bemöta klienter med autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vad innebär autism och npf? Hur kan vi tydliggöra vad hen kan förvänta sig under graviditet, förlossning och postpartum? Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi lägga upp församtal? Känner du till låg-affektivt bemötande? Personer med autism upplever ofta sensoriska intryck på annorlunda sätt – hur ska du anpassa ditt stöd utifrån dessa förutsättningarna?

Föredraget hålls av Mirali Rabb och Xana De Silva. Mirali har själv autism, är undersköterska med inriktning på psykiatri och är birthworker, med inriktning på personer med autism, npf och trauma. Xana har ett vuxet barn med autism och NPF, och har jobbat inom LSS (stöd för personer med autism etc) i 9 år. Hon har en kandidatexamen i omvårdnad och har jobbat som doula i 18 år. 

Datum: 12/5 kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d