Hypnobirthing fokuserar på djupavslappning. Så mys till det därhemma, gör dig bekväm och redo för att spendera kväll med doulorna Vicky & Klara, certifierade och erfarna Hypnobirthinginstruktörer och grundarna av Hypnofödsel Hypnobirthing.

Medan hypnobirthing stadigt ökar i popularitet är det trots allt fortfarande en ganska ny företeelse i Sverige, så passa på att ställa frågor, dela erfarenheter, ta reda på hur du som doula kan stötta en klient som använder sig av hypnobirthing, samt inte minst att själv få chansen att prova på en guidad hypnosavslappning.

Datum: 20/10 kl. 20.30

Pris: Gratis

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Teamslänk för medverkan. Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med. Ingen föranmälan krävs.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDJiOTQtMjQyMS00YWQyLWI0MDMtODBhMjYxNTkyMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226735929c-9dbf-473b-9fc6-5fbdcd2c9fc4%22%2c%22Oid%22%3a%22e5a9b76e-becc-4dec-a5b7-38fc07c35235%22%7d