ODIS extra årsmöte 2014-11-02, Södra Hamngatan 29, Göteborg

600x338lagadextraårsmöte14

Närvarande:

Betalande medlemmar:
Rannveig Stefansdottir
Frida Viibus Lundgren
Helena Dacker
Vicky Brundin James
Jenny Gustafsson
Mathilda Thysell
Elinor Lindholm
Åsa Norén

Ej medlemmar:

Emma Öhrström

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av Mötessekreterare
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Fråga mötets behörighet
§6 Beslut om nya medlemmar i styrelsen
§7 Mötets avslutande

Protokoll

§1 Helena öppnar mötet
§2 Helena Dacker väljs till mötesordförande
§3 Frida Viibus Lundgren väljs till mötessekreterare
§4 Röstlängden fastställs till 8 röstberättigade medlemmar.
§5 Mötet fastställer att mötet är utlyst i enlighet med stadgarna.
§6 Beslut om nya medlemmar i styrelsen
Mötet röstar in Knapp Britta Eriksson som ledamot.
Mötet röstar in Elinor Lindholm och Xana De Silva som suppleanter.
§7 Helena avslutar årsmötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.