Historien bakom ODIS

ODIS är en ideell förening som skapades år 1999 av eldsjälarna Leslie Wilhelmsen och Pysse Westander, i ett försök att föra samman olika professionella kategorier inom förlossningsvården som doulor, förlossningspedagoger, barnmorskor, amningshjälpen och obstetriker.

Vår intention är:

att vara en organisation tillägnad den födande kvinnan och hennes närmaste under tiden runt graviditet och förlossning.

ODIS styrelse väljs på våra årsmöten och arbetar helt ideellt.

ODIS mål är:

  • Att skapa ett nätverk som kan samla och sprida information, stöd och utbildning.
  • Att etablera en praxis för doulor samt ge dem tillgång till nödvändiga kunskaper och information.
  • Att hjälpa den födande kvinnan att hitta professionell hjälp som doulor, förlossningspedagoger och barnmorskor.
odisbanner2016_800