Årets doula är nominerad och framröstad av föreningens medlemmar.

Doulor är underbara, uppoffrande, tålmodiga, empatiska, snälla och så mycket mer!

Varje år inför föreningens årsmöte röstas årets doula fram av föreningens medlemmar. Vi vill lyfta fram doulorna som har, utöver sitt arbete som doula, jobbat för att förbättra och utveckla doulayrket i Sverige.

Styrelsen har lagt fram vilka kriterier som ska uppfyllas för att doulan kan bli nominerad.

 • Den nominerade doulan måste vara medlem i föreningen.
 • Endast föreningens medlemmar kan nominera, motivera och rösta.
 • Sittande styrelsemedlemmar kan nomineras för arbete de utfört utanför ODIS styrelse.
 • Tidigare styrelsemedlemmar i ODIS kan bli nominerade för arbete de utfört utanför ODIS styrelse.
 • Sittande styrelse påverkar inte nominering eller omröstning.
 • Sittande styrelse har rätt att ta bort nomineringar som inte uppfyller ovanstående krav.

Vad kan doulor bli nominerade för?

*Hon har inte bara varit en fantastisk doula till sina klienter, utan har arbetat positivt för alla doulor i Sverige. Det är viktigt att nomineringarna som görs innehåller en detaljerad motivering som beskriver det arbete doulan har gjort.

Arbetet kan till exempel bestå av en, eller flera, av punkterna nedan:

 • Hon har arbetat aktivt för att doulor ska få utbildning/fortbildning
 • Hon har arbetat för att doulor syns tydligt i media
 • Hon har arbetat för att bygga positiva relationer mellan doulor och annan vårdpersonal
 • Hon har varit en inspirationskälla för sina doulakollegor
 • Hon har utvecklat sitt yrke och byggt på sitt och andras kunskapsförråd
 • Har utfört något arbete som lyfter fram och utvecklar doulayrket i Sverige.

*Vi skriver HON när det gäller doulor eftersom att doulakåren består enbart av kvinnor när denna text är skriven. Män kan självklart utbilda sig till och arbeta som doula.

Årets doula 2019

Nominerad och röstad av allmänheten.

Årets doula presenteras för första gången på ODIS 20-årsjubileum i Jönköping 2019. Nomineringar, motiveringar och omröstning gjordes innan vi skapade kriterierna för Årets doula (ovan). Processen var öppen för allmänheten att nominera och rösta och det har påverkat årets resultat. Antalet nominerade doulor var 18 stycken men tyvärr så var de flesta nomineringarna inte enligt kriterierna. Styrelsen röstade fram 5 doulor som, enligt motiveringar, passade in på kriterierna. Dessa lades sedan ut på nätet för omröstning, igen öppet för allmänheten. Hela processen var fel från början och vi kommer att arbeta enligt bestämda kriterier inför årsmötet 2020. Rätt ska vara rätt och vi ber om ursäkt för att årets process inte blev som det var tänkt.

Se årets nomineringar och motiveringar här.

Se styrelsens röstning här.

Årets doula 2019

Xana De Silva