Länkar för föräldrar

Amningshjälpen – www.amningshjalpen.se
Nära barn – www.narabarn.se/
Gratis amningskurser i Sverige – http://www.amningskurs.amningshjalpen.se
Minna – http://www.minna.nu/
Sjalbarn – http://www.sjalbarn.se/
Spädbarnsmassage – www.spadbarnsmassage.org
Födelsehuset – www.fodelsehuset.se

Länkar för doulor

Doulor i Danmark – http://www.doulanet.dk/
Doulor i Finland – http://www.folkhalsan.fi
Doulor i Island – http://www.doulur.is
Doulor i Norge – http://www.norskdoulaforening.no/
Doulas of North America – www.dona.org
Doula UK – www.doula.org.uk
Doula Nederländerna – http://www.doulaopleiding.nl/
Akupressure – http://acupuncture.rhizome.net.nz/downloads/Acupressure.pdf
World doula week – https://www.facebook.com/worlddoulaweek

Doulor i media

2003 http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0351/pdf/4268_4271.pdf
08-02-14 Tryggare födsel med doula
10-09-00 http://spraktidningen.se/artiklar/2010/08/doulan-hjalper-kvinnor-foda-pa-modersmalet
11-11-04 Gravid och ensam
13-05-23 Kvinna nekas bidrag till hemförlossning
13-11-07 Doulan gör förlossningen tryggare
14-03-26 Gör förlossningen lättare s.34
14-07-28 Något gnager med doulorna
15-02-03 Terese valde att föda barn hemma
15-04-09 Carolin vill dämpa skräcken vid förlossning
15-09-06 Tryggare förlossning med en doula
15-09-10 Doulan gav Terese lugn och trygghet
15-09-10 http://www.allehanda.se/allmant/angermanland/doulor-allt-viktigare-for-gravida-kvinnor
16-01-18 Vi har fött våra barn hemma!
16-12-06 Doulor skapar trygghet vid födslar
17-06-08 Stöttar kvinnor vid förlossningen
19-09-06 Amelia: Alla vill ha en doula!

Artiklar

Doulaforskning av Marie Berg och Anna Terstad ”Swedish womens experiences of doula support during childbirth”.
» Läs hela artikeln

Artikel i Läkartidningen av Ulla Waldenström ”Doulor behövs”.
» Läs hela artikeln

Effekten av en stödjande person under förlossningen med avseende på perinatala problem, förlossningens längd och interaktionen mellan mor och barn.
» Läs hela artikeln

”Wendy födde med doula” Ensamstående mamma får doula genom Minna-mottagningen.

Läs artikeln från Allt om barn här!

Forskning

Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar
http://www.vgregion.se/upload/Folkh%C3%A4lsa/rapporter/dolautv%C3%A4rdering_rapport_nov2009.pdf

Continious support for women during childbirth
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003766.pub6/abstract

Companionship to modify the clinical birth environment: effects on progress and perceptions of labour, and breastfeeding.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1911582

Doula – Ett nytt begrepp inom förlossningsvården
http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0351/pdf/4268_4271.pdf

Barnmorskans upplevelse av en doulas närvaro under förlossningen
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34969/1/gupea_2077_34969_1.pdf

Doula Support and Attitudes of Intrapartum Nurses: A Qualitative Study from the Patient’s Perspective
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1595283/

Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3647727/

Webshopar relevanta för doulor

http://www.vardvaskan.se/
http://www.yourdoulabag.com/
http://gladagrodan.se/