För att kunna bli ODIS-certifierad doula ska du:

…ha gått en ODIS-godkänd doulautbildning, läst den tillhörande obligatoriska kurslitteraturen och lämnat godkända reflektioner av böckerna till din kursledare.

…ha läst och accepterat ODIS etiska riktlinjer. Det är viktigt att alla doulor förstår vad det innebär att arbeta som doula och varför det är viktigt att följa riktlinjerna.

…vara aktiv medlem i ODIS. Det vill säga betala medlemsavgift på 400kr per år.

…ha avklarat tre hela doulauppdrag. Det vill säga att du har varit med på församtal, förlossning och eftersamtal för tre olika uppdrag. Dessa uppdrag ska ha varit EFTER du avslutat din utbildning.

…ha läst den obligatoriska certifieringslitteraturen för att bli ODIS-certifierad doula.

…skriva ett godkänt doulaprov där du dels visar att du tillgodogjort dig kunskapen från utbildningen och litteraturen, dels hur du skulle agera i olika förlossningssituationer. Du lämnar även in reflektioner på alla böckerna samt på tre hela doulauppdrag tillsammans med provet. När detta är gjort behöver du bli godkänd av ODIS styrelse.

ODIS-Godkända utbildningar

Hur väljer man utbildning? Vad är skillnaden på de olika utbildningarna? Alla ODIS-godkända utbildningar ger dig de kunskaper som de enligt vår kursplan ska innehålla, dvs grundläggande kunskapskrav för alla blivande doulor. Utbildningarna har utöver grunderna lite olika inriktningar. Vissa lär ut ett par smärthanteringsmetoder medan andra ger information om det mesta som finns idag. Längden på utbildningarna skiljer sig också åt då endel är längre än minumumkravet. Det är upp till dig att välja det som passar dig bäst. Kanske andra saker också spelar in? Hur långt vill du resa? Hur mycket får det kosta?

Vi rekommenderar att du kontaktar respektive kursledare för mer information om deras utbildning om du har frågor efter att ha läst informationen under respektive kurs. ODIS svarar ej på frågor kring utbildningarna mer än det som finns här på hemsidan i informationen om varje utbildning.

Se listan över ODIS-godkända utbildningar här.

Obligatorisk litteratur

För att bli certifierad behöver du läsa tre böcker som fördjupar dina kunskaper och som du kommer att ha stor nytta av i ditt arbete som doula. Du skickar reflektioner på dessa tillsammans med ditt doulaprov.

”Att Föda” av Gudrun Abascal
Bokus (pocket)(inbunden) – Adlibris  (pocket)(inbunden)

”Ina Mays guide to childbirth” av Ina May Gaskin
Bokus (häftad) – Adlibris (häftad)

”The doula book”, Klaus och Kennel
Bokus (häftad) – Adlibris (häftad)

Tre hela doulauppdrag

För att kunna bli certifierad behöver man ha gjort minst tre hela doulauppdrag. Men vad innebär det?

Ett helt uppdrag innebär att du som doula har varit med på minst två församtal med din klient, varit närvarande under förlossningen och avslutat uppdraget med ett eftersamtal.

Varför är det viktigt?

Tanken är att du ska haft möjlighet att använda verktygen du lärt dig under utbildningen, få en bild av hur det är att arbeta som doula och känna på vad som fungerar och inte fungerar för dig. Dessutom är alla klienter olika, liksom alla förlossningar är olika och det är därför bra att ha minst tre olika upplevelser att kunna jämföra.

Bli medlem i föreningen

Första steget för att bli ODIS-certifierad doula är att bli medlem i ODIS.
Endast doulor som betalar för aktivt medlemskap kan få skriva provet.

Att vara medlem i ODIS har många fördelar för dig som doula.

Bli medlem här

Reflektion eller recension?

ODIS har en lista på böcker som alla doulor måste läsa, vissa av dem för att bli godkänd på doulautbildningen, och andra för att bli certifierad. Det är viktigt att ha med sig kunskapen från böckerna vi har valt, och vi tror att ni kommer ha stor nytta av dem samt av att ha reflekterat över innehållet.

Efter böckerna är lästa ska man lämna in en reflektion. Det innebär att du skriver några meningar om varje bok. Vad tror du att du kommer att använda, vad tyckte du var spännande, har det väckt några ytterligare tankar om fortbildning och så vidare.

Det krävs ingen lång text utan vi vill veta hur boken har påverkat dig.

ODIS etiska riktlinjer

Medlemmar i ODIS förväntas följa föreningens etiska riktlinjer och stå bakom dessa. Det är viktigt att doulan vet vilka de är, vad de innebär och hur det påverkar doulans arbete.

Klienter som anlitar en doula bör också veta vilka riktlinjer doulan arbetar efter så att missförstånd kan undvikas så långt det går.

Här kan du läsa ODIS etiska riktlinjer.

ODIS-Doulaprovet

För att få den nyaste versionen av provet ska du vara betalande aktiv medlem i föreningen och ha genomfört minst tre hela uppdrag. Kan du svara ja på båda dessa krav så kan du maila styrelsen på info@doula.nu och ansöka om att bli certifierad och då få provet skickat till dig.

Begränsad tid för att lämna in provet?

ODIS har ingen deadline på när du måste skicka in doulaprovet. Du behöver bara uppfylla samtliga krav här ovan för att bli certifierad. För vissa tar det några månader att uppfylla kraven, medan det kan ta många år för andra. Endel har redan många fler än tre doulauppdrag i bagaget när de väljer att ta steget och certifiera sig, andra har precis haft sitt tredje uppdrag. Sålänge man håller sig uppdaterad och läser litteraturen så kan man skriva och lämna in provet när som helst efter avslutad utbildning.

Det som ingår i doulaprovet är:

  • Svara på samtliga frågor i doulaprovet.
  • Skriv reflektioner på tre doulauppdrag.
  • Skriv reflektioner på litteraturen.

Tänk på att styrelsearbetet är ideellt och rättning av prov görs i mån av tid och möjlighet. Målet är att återkomma med rättning av provet inom max en månad men det kan variera.