Statistik – Doulor i Sverige 2018

Doulaenkäten delades i en Facebookgrupp för Sveriges doulor den 2018-12-27.
Gruppen hade vid det tillfället 411 medlemmar.
29 doulor (varav 6 ODIS-certifierade doulor) svarade på enkäten.

 • Doulauppdrag under året: 166
 • Kejsarsnitt: 12
 • Flerbördsförlossningar: 0
 • Hemförlossningar (planerade och oplanerade): 12
 • Vattenförlossningar: 10
 • Genomsnittspris för ett uppdrag: 6-10.000kr
 • Aktiva medlemmar i föreningen: 102
 • ODIS-certifierade doulor: 41
Statistik – Doulor i Sverige 2017

Doulaenkäten delades i en Facebookgrupp för doulor den 2017-12-28.
Gruppen hade vid det tillfället 319 medlemmar.
36 doulor (varav 13 ODIS-certifierade doulor) svarade på enkäten.

 • Doulauppdrag under året: 172
 • Kejsarsnitt: 10
 • Flerbördsförlossningar: 1
 • Hemförlossningar (planerade och oplanerade): 8
 • Vattenförlossningar: 7
 • Genomsnittspris för ett uppdrag: 6-8000kr
 • Doulorna verksamhetsområde (en doula kan vara verksam i flera län):
 • Doulor registrerade hos ODIS (aktiva och inaktiva): 251
 • ODIS-certifierade doulor: 35
Besöksstatistik för www.doula.nu året 2018

Antal besökare: 24.295
Sidovisningar: 93.022 varav 70.563 unika
Besökstid (genomsnitt): 3 minuter och 18 sekunder
Sidovisningar per besök (genomsnitt): 3,89

Besöksstatistik för www.doula.nu året 2017

Antal besökare: 26.258
Sidovisningar: 103.437 varav 79.105 unika
Besökstid (genomsnitt): 3 minuter och 1 sekund
Sidovisningar per besök (genomsnitt): 4

Besöksstatistik för www.doula.nu året 2016

Antal besökare: 23.176
Sidovisningar: 83.273 varav 64.817 unika
Besökstid (genomsnitt): 2 minuter och 52 sekunder
Sidovisningar per besök (genomsnitt): 3,7