Preliminärt program för dagen

 

  • Välkomstmingel 10-11
  • Årsmöte 11-12
  • 12-13 Doulans roll vid hemförlossningar (diskussion)

Diskussion om vad doulan har för roll under en hemförlossning. Vad är skillnaden mellan hemförlossning och sjukhusförlossning? Vi delar erfarenheter. Vad står det i våra stadgar? Etiska riktlinjer? Har vi någon historik?

Vad gör vi om vi blir bokade till en förlossning som visar sig vara en planerad, oassisterad, hemförlossning?

  • 13-14 Samarbetet mellan doulan och övriga förlossningspersonalen (diskussion med vårdpersonal)

Vad har vi för erfarenheter? Hur fungerar det i ditt område? Har ni stött på problem? Vad har ni för positiva erfarenheter? Vad kan vi göra om vi stöter på patrull?

  • 14-15 Doula doulan, om att ta hand om sig som doula (Vicky & Frida)

Hur gör vi för att ta hand om oss själva i vår doularoll? Vad har vi för rättigheter och skyldigheter? Vad gör vi om det händer svåra saker? Vad gör vi för att varva ner och ladda batterierna? Hur ser nätverken ut? Mentorsroller? Vad skulle vi vilja ha?

  • 15-17 Motherblessing (TBD)

Motherblessing, blessingway eller babyshower för mamman, på ett djupare, mer spirituellt plan. Vad kan vi som doulor erbjuda för mammorna? Vad kan vi i ODIS tillhandahålla? Hur fungerar en mother blessing? Vad gör man ? Hur gör man? Vad kommer det ifrån? Vad har vi för traditioner i Sverige? Utomlands? Vad kan vi erbjuda för att mamman ska få en mother blessing?
Med reservation för ändringar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.