Med anledning av Coronaviruset så kontaktar vi från ODIS och Födelsehuset er då vi som organisationer företräder alla ODIS-diplomerade doulor och gravida i hela Sverige. Med detta brev vill vi uppmärksamma att doulor inte är besökare utan partners i omvårdnad under antepartum, intrapartum och postpartum. Vi vill därför uppmana er till att fortsätta tillåta doulor på era kliniker för de födandes skull. Doulor behöver få fortsätta ge det viktiga psykiska och emotionella stödet som de gravida som anlitat en doula önskar och som bygger på etablerade relationer och kontinuitet. I tider av otrygghet är doulan än viktigare som trygghetsskapande stödperson under den viktiga livshändelse som en födsel är!

Vi har följt de åtgärder som vidtas inom sjukvården för att minska smittspridningen av Covid-19 och önskar därför er återkoppling kring gällande eller tilltänka restriktioner för medföljande förlossningsstöd eller andra åtgärder som kan påverka tryggheten för dem som ska föda barn eller möjligheten för doulor och förlossningspedagoger i Sverige att utöva sitt yrke. Om sådana restriktioner redan vidtagits så önskar vi ett underlag på vilka lagstöd som använts för beslut av sådan åtgärd.

Precis som er så tar vi den rådande pandemin på största allvar och värnar om de personer som står inför att föda barn den kommande tiden. Vi har förstått att flera förlossningsavdelningar i Sverige väljer att begränsa antalet anhöriga som får följa med – men att det varierar om man får lov att ta med sig en doula, kulturdoula eller tolk.

Vi vet vilket fantastiskt jobb ni gör, och att ni ofta har en tuff arbetsmiljö och ansvar för flera pågående förlossningar samtidigt – och att denna situation kan bli långt mer påfrestande om ni riskerar bortfall av personal pga. sjukdom eller risk för smittspridning. Våra medlemmar vill fortsätta samarbeta med er och ha möjlighet att stötta de kvinnor som hört av sig till dem för hjälp. Ofta har de kontaktat sin doula på grund av förlossningsrädsla, och vi märker redan av att deras oro ökat när de läst besked om att doulor inte tillåts på en del förlossningsavdelningar. Vi vet, precis som ni, att oro och rädsla försämrar förutsättningarna för positiva förlossningsupplevelser och goda utfall och vädjar därför till att ni exkluderar doulor, kulturdoula, tolk och förlossningspedagoger från de restriktioner som kan komma att antas eller redan har antagits.

Det är en självklarhet för våra medlemmar att följa hygienrutiner och förebyggande åtgärder mot smitta och därmed inte närvara på förlossningar vid minsta symptom hos sig själv eller sin närmsta familj eller om de befunnit sig i en riskzon eller träffat någon som gjort det. Vi vill också informera om att ODIS går ut med ett förtydligande till alla doulor om vikten att beakta smittskyddet och efterfråga respektive förlossningsenhets särskilda rutiner innan ankomst om den finns tillgänglig och annars direkt vid ankomst (då de skiljer sig över landet). Om ni önskar förmedla några särskilda rutiner utöver de allmänt rekommenderade som gäller för er kan vi vara den informationskanalen till våra respektive medlemmar om så önskas.

Vi alla delar en stor vilja att tillsammans kunna hantera Covid-19 pandemin så bra som möjligt, men vi tror att vinsterna av att låta födande kvinnor ha det extra stöd de uttryckt behov för är väldigt stora – och med noggrann medvetenhet är riskerna för smittspridning från oss liten.

Vi önskar en fortsatt dialog kring hur vi löser det på bästa sätt för de födande och deras partners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.