Du kan utbilda dig till doula i ODIS regi. Det innebär att du går en doulautbildning som är kvalitetssäkrad av ODIS och hålls av godkända kursledare som är erfarna certifierade doulor med extra utbildning inom pedagogik för att kunna undervisa på ett professionellt och effektivt sätt. Du får bland annat lära dig hur du bäst ger stöd, om naturlig smärtlindring, bra ställningar, amning, beröring, förlossningsförloppet och mycket, mycket mera.

Det anordnas regelbundet doulautbildningar på olika ställen i landet. I nuläget finns det sex ODIS-godkända utbildningar i Sverige, som för tillfället hålls i Stockholm, Göteborg och Skåne. Varje utbildning är utformad för att som minimum följa en ODIS-godkänd kursplan som grund (se mer info i pdf. nedan) så att alla som utbildat sig och läst kurslitteraturen blir ODIS-diplomerade doulor, och sedan kan gå vidare för att även bli ODIS-certifierade om de vill. Utöver detta kan det skilja mellan utbildningarna vad de innehåller. Om du har frågor kring någon av utbildningarna, kontakta kursledarna direkt. ODIS svarar ej på frågor om enskilda utbildningar.

Var vill du studera?

Stockholm

Göteborg

Skåne

Kursplan för våra utbildningar till förlossningsdoula

Ladda ner kursplanen som pdf.

Hur väljer man utbildning?

Vad är skillnaden på de olika utbildningarna? Alla godkända utbildningar ger dig de kunskaper som de enligt vår kursplan ska innehålla, dvs grundläggande kunskapskrav för alla blivande doulor.

Läs mer...

Utöver grunderna har utbildningarna lite olika inriktningar. Vissa lär ut ett par smärthanteringsmetoder medan andra ger information om det mesta som finns idag. Längden på utbildningarna skiljer sig också åt då endel är längre än minumumkravet. Det är upp till dig att välja det som passar dig bäst. Kanske andra saker också spelar in? Hur långt vill du resa? Hur mycket får det kosta?

Vi rekommenderar att du kontaktar respektive kursledare för att få mer information om du har frågor. ODIS svarar ej på frågor kring utbildningarna utöver det som står på vår hemsida. Klicka på respektive utbildning ovan för att läsa mer om den.

Stäng

Kurslitteraturen för doulautbildningar

För att bli godkänd på utbildningen till förlossningsdoula måste du läsa den obligatoriska litteraturen och lämnat in reflektioner till din kursledare innan sista kurshelgen. ODIS rekommenderar att du läser böckerna innan första kurshelgen för att få mer ut av kursen.

Läs mer...

Obligatorisk kurslitteratur för doulautbildningar:

”Att föda” av Gudrun Abascal
”Föda utan rädsla” av Susanna Heli
”Kejsarsnitt”, Maria Ekdotter (fd Engström)
”The birth Partner”, Penny Simkin

och EN av följande amningsböcker:

”Amning i dag” av Kylberg, Westlund och Zwedberg
”Amning i vardagen” av Marit Olanders
”Amning i nöd och lust” av Lin Dalén

Förlossningspedagog: En förlossningspedagog har en särskild utbildning i att hålla kurser i förlossningsförberedelse. Under många år har utbildningen hållits i regi av Vuxenskolan i Uppsala med Janette Brandt som huvudlärare.

Förlossningspedagogen håller kurser som förmedlar både teoretiska kunskaper och praktiska övningar. Andnings- och avslappningsövningar samt mental förberedelse är alltid en viktig del. Kursen hjälper kvinnan att få kontakt med sina egna resurser och känna tillit till sin mentala och kroppsliga förmåga att föda sitt barn. Även kvinnans partner får stöd inför hans/hennes medverkan under förlossningen.
En del förlossningspedagoger erbjuder också enskild förlossningsförberedelse och stödsamtal.

Stäng

ODIS-godkända svenska doulautbildningar

ODIS-godkända utländska doulautbildningar

Du som har gått utländsk doulautbildning som är ODIS-godkänd har möjlighet att bli medlem i ODIS och certifierad av ODIS. Finns din utländska doulautbildning inte med här i listan kan du ansöka om att få den godkänd genom att maila ODIS.