Denna holistiska doulautbildning passar dig som vill få en bred överblick av vad det kan innebära att arbeta som doula. Vi berör alla de olika delar som hör födandet till; de fysiologiska, anatomiska, mentala, känslomässiga och andliga aspekterna. Den här kursen är även för dig som är intresserad av födandet och doulans roll i en historisk och politisk kontext och från ett feministiskt perspektiv. Du uppmuntras att ta mycket eget ansvar och att genom reflektion och utforskande av din egen relation till födandet utveckla ditt eget sätt att doula.

Utbildningen är ett samarbete mellan Doulagruppen och LivModer. Inbjudna gäster delar med sig av sina expertiskunskaper och erfarenheter.

Ingen förkunskap krävs. Som deltagare utgår du från vem du är och var du befinner dig. För dig som redan arbetar med gravida/födande finns här även många möjligheter till fördjupning. Eftersom vi är en liten grupp, kan alla deltagare ta plats och bli sedda och hörda. Stöd genom mentorskap från kursledarna erbjuds de första sex månaderna efter utbildningens slut.

Innehållet i kort: (kontakta oss för fullständig kursplan)

 • Vad en doula kan vara och göra, varför och hur
 • Födandets fysiologi och anatomi
 • Fysisk och mental hälsa under graviditet och postpartum (hormoner, anatomi, fysiologi, vanliga besvär, förlossningsskador, postpartumdepression etc)
 • Smärtfysiologi och smärtlindring
 • Hur man kan stödja en kvinna inför graviditeten, under de tre trimestrarna, under de olika faserna av födseln och tiden efter
 • Att doula på sjukhus och vid hemfödsel, samt vid olika typer av födslar (vattenfödsel, kejsarfödsel) Sjukhusrutiner, interventioner, komplikationer
 • Partnerns roll och att doula en annan stödperson
 • FUR-verktygen
 • Beröring, massage och akupressur
 • Övningar från Spinning Babies, att använda rebozo, gravidyoga
 • Graviditet, födande och moderskap som en spirituell, emotionell och transformativ upplevelse Bebisens perspektiv
 • Rättigheter, födelseaktivism, obstetriskt våld, diskriminering, rasism, hbtqi
 • Evidensbaserad vård och alternativ
 • Doulans ansvar och kompetensområde
 • Förlossningsrädslor, trauma
 • Samtalsteknik
 • Tiden efter födseln (golden hour, första 40 dagarna etc)
 • Amning & flaskmatning
 • Att starta och driva eget företag som doula, self-care för doulor etc

Litteratur:
Böckerna behöver inte läsas från pärm till pärm. Inför varje utbildningshelg ges hemuppgifter där delar av böckerna ingår, samt diverse material online (poddar, videos etc). Observera att flera av dessa är på engelska. 

The Birth Partner, Penny Simkin
Föda utan rädsla, Susanna Heli
Att föda, Gudrun Abascal
Kejsarsnitt, Maria Engström (häfte)
Och en av följande: ”Amning idag”, ”Amning i vardagen” eller ”Amning i nöd och lust”
Gravid med kropp och själ, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Föd på dina villkor, Maria Bengtsson Lenn & Victoria Häggblom
Natural Birth, Kristina Turner
Give birth like a feminist, Milli Hill
The Fourth Trimester, Kimberly Ann Johnson

Mer information på www.blidoula.nu www.doulagruppen.se  www.liv-moder.com

Doula med kropp och själ 

Kursledare: Susannah Rickman och Anna Bjelkefelt

Stad: Stockholm

2023

Nästa utbildningsomgång av doulautbildningen Doula med kropp & själ är under hösten

Block 1, torsdag 16 – söndag 19 november 2023, kl 9 – 17

Block 2, torsdag 14 – söndag 17 december 2023, kl 9 – 17

Block 3, torsdag 11 – söndag 14 januari 2024, kl 9 – 17

Kostnad 33 000kr inkl moms.

På blidoula.nu finner ni mer information om utbildningen.