Denna holistiska doulautbildning passar dig som vill få en bred överblick av vad det kan innebära att arbeta som doula. Vi berör alla de olika delar som hör födandet till; de fysiologiska, anatomiska, mentala, känslomässiga och andliga aspekterna. Den här kursen är även för dig som är intresserad av födandet och doulans roll i en historisk och politisk kontext och från ett feministiskt perspektiv. Du uppmuntras att ta mycket eget ansvar och att genom reflektion och utforskande av din egen relation till födandet utveckla ditt eget sätt att doula.

Utbildningen är ett samarbete mellan Doulagruppen och LivModer. Läs mer om dina kursledare här.

Ingen förkunskap krävs. Som deltagare utgår du från vem du är och var du befinner dig. För dig som redan arbetar med gravida/födande finns här även många möjligheter till fördjupning. Eftersom vi är en liten grupp, kan alla deltagare ta plats och bli sedda och hörda. Stöd genom mentorskap från kursledarna erbjuds de första sex månaderna efter utbildningens slut.

Innehållet i kort:

 • Vad en doula kan vara och göra, varför och hur
 • Födandets fysiologi och anatomi
 • Fysisk och mental hälsa under graviditet och postpartum (hormoner, anatomi, fysiologi, vanliga besvär, förlossningsskador, postpartumdepression etc)
 • Smärtfysiologi och smärtlindring
 • Hur man kan stödja en kvinna inför graviditeten, under de tre trimestrarna, under de olika faserna av födseln och tiden efter
 • Att doula på sjukhus och vid hemfödsel, samt vid olika typer av födslar (vattenfödsel, kejsarfödsel) Sjukhusrutiner, interventioner, komplikationer
 • Partnerns roll och att doula en annan stödperson

(kontakta oss för fullständig kursplan)

 • FUR-verktygen
 • Beröring, massage och akupressur
 • Övningar från Spinning Babies, att använda rebozo, gravidyoga
 • Graviditet, födande och moderskap som en spirituell, emotionell och transformativ upplevelse Bebisens perspektiv
 • Rättigheter, födelseaktivism, obstetriskt våld, diskriminering, rasism, hbtqi
 • Evidensbaserad vård och alternativ
 • Doulans ansvar och kompetensområde
 • Förlossningsrädslor, trauma
 • Samtalsteknik
 • Tiden efter födseln (golden hour, första 40 dagarna etc)
 • Amning & flaskmatning
 • Att starta och driva eget företag som doula, self-care för doulor etc

Litteratur:
Böckerna behöver inte läsas från pärm till pärm. Inför varje utbildningshelg ges hemuppgifter där delar av böckerna ingår, samt diverse material online (poddar, videos etc). Observera att flera av dessa är på engelska. 

The Birth Partner, Penny Simkin
Föda utan rädsla, Susanna Heli
Att föda, Gudrun Abascal och Madeleine Svärd Huss (obs! denna upplaga från 2018 https://biblioteket.stockholm.se/titel/1121607)
Kejsarsnitt, Maria Engström (häfte)
En av följande böcker (du väljer själv): Amning idag, Elizabeth Kylberg, Amning i vardagen, Marit Olanders, Amning i nöd och lust, Lin Dalén
Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage, Rachel Reed
The Fourth Trimester, Kimberly Ann Johnson
Natural Birth, Kristina Turner
Give birth like a feminist, Milli Hill
Föda barn med stöd, Märta Cullhed Engblom

Mer information på www.blidoula.nu www.doulagruppen.se  www.liv-moder.com

Doula med kropp och själ 

Plats: Stockholm & Online

Dag 1, fredag 6 sep, online kl 16-19.30, med Anna & Susannah

Dag 2, lördag 7 sep, online kl 13.30-17, med Anna & Susannah

Dag 3, söndag 8 sep, online kl 13.30-17, med Anna & Susannah

Dag 4 & 5, lördag & söndag 21 & 22 sep sep, i Doulastudion kl 9-17, med Anna

Dag 6, söndag 6 okt, online kl 13.30-17, med Susanna

Dag 7, söndag 20 okt, online kl 13.30-17, med Susannah

Dag 8, söndag 3 nov, online kl 13.30-17, med Susannah

Dag 9, söndag 17 nov, online kl 13.30-17, med Susannah

Dag 10, söndag 1 dec, online kl 13.30-17, med Susannah

Dag 11, söndag 15 dec, online kl 13.30-17, med Susannah

Dag 12, söndag 29 dec, online kl 13.30-17, med Susannah 

Dag 13 & 14, lördag & söndag 18 & 19 jan, i Doulastudion kl 9-17 med Anna

Dag 15, söndag 2 feb, online kl 13.30-17 med Susannah

Dag 16, söndag 16 feb, online kl 13.30-17, med Susannah

Dag 17, söndag 2 mars, online kl 13.30-17, med Anna & Susannah

På blidoula.nu finner ni mer information om utbildningen.