Föda utan rädsla (FUR) Doula

Föda utan rädsla (FUR) är idag en etablerad bok och metod både inom sjukvården och på den privata marknaden . Vår doulautbildning i Stockholm följer samma kursplan som alla doulautbildningar inom organisationen ODIS. Det betyder att oavsett vilken utbildning du väljer får du samma gedigna grundläggande kvalité som är organisationens mål. Förutom den grundläggande kursplanen får du unik träning i de effektiva stödtekniker och verktyg som Föda utan rädsla metoden använder sig av. Att du får lära dig dessa verktyg är unikt för vår utbildning och ger dig ovärderlig kunskap för att kunna stötta alla de blivande föräldrar som använder sig av metoden.

Föda utan rädslas Doulautbildning består av två block, fördelade på två kurshelger. Kursen hålls av Susanna Heli och barnmorskan Christina Lundberg. Susanna är förutom doula och sjukgymnast skapare och författare av boken och metoden ”Föda utan rädsla”. Christina Lundberg undervisar barnmorskestudenter, är FUR-instruktör och arbetar kliniskt inom både mödrahälsovården samt förlossningsvården.

Block 1

I ”Block 1” ligger fokus på dig som doula. Vilka erfarenheter, upplevelser och inställningar har du av att föda? Om du inte fött barn själv vad bär du ändå med dig in i doulandet? Den egna förlossningen berörs och hur den erfarenheten kan påverka dig som doula.

Sedan går vi vidare till hur du arbetar som en doula och hur ett doula-uppdrag ser ut? Vad säger forskningen som gjorts om effekter av att ha med en doula som stöd? Vilka fördelar finns det att föda med doula? Vilka egenskaper krävs hos en doula och vad får oss att vilja bli doulor? Hur gör man när man arbetar med sig själv som redskap och vad är viktigt att då vara uppmärksam på? Med vår barnmorska går du igenom det normala förlossningsförloppet, födandets olika skeden och rutinerna inne på sjukhuset. Hon tar upp förlossningssmärta och smärtlindring, samt doulans roll i förhållande till pappan och personalen.

Vi tittar på förlossningsfilm och reflekterar kring den.

Vi berättar om ODIS, organisationen för doulor i Sverige och vad som krävs för att bli ODIS-doula.

Praktisk träning: Du påbörjar utvecklandet av hantverket

Block 2

Block två lägger större fokus på praktisk träning. Vi går igenom FUR-Verktygen (andning, avspänning, rösten och tankens kraft) samt hur man kan applicera dem under värkarna och stödja partner eller annan stödperson att göra det. Förutom detta berör vi andra profylaxtekniker för värkhantering, stresshantering och kommunikation med den födande kvinnan. Vi jobbar på golvet och tränar på varandra.

Den teoretiska delen med vår barnmorska kastar ljus över tiden efter förlossningen: amning, anknytning och psykisk ohälsa i samband med barnafödande.

Avslutningen blir frågor, sammanfattningar och hur man kan sprida sitt arbete som doula.

Som det ser ut just nu ges FUR-Doulautbildning en gång per år.

Börja läsa obligatoriska kurslitteraturen redan idag!

För att bli doula måste du läsa 4 böcker innan sista kurstillfället.

Nästa utbildningstillfälle:

Datum Våren 2025:

5-6 April 09.00-17.00
3-4 Maj 09.00-17.00

Pris: 7 500 inkl moms.

Plats: Kurslokal Metanova Götgatan 11, Stockholm

Anmälan och betalning:
Anmälan är bindande och sker genom att du går in på länken nedan och anmäler dig och betalar med kort eller faktura. https://dinkurs.se/doulautbildning2024

E-mail (ej för anmälan): info@fodautanradsla.se
Hemsida: www.fodautanradsla.se