Som förlossningspedagog håller du i kurser med olika inriktningar, enskilt eller i grupp, till olika målgrupper och via olika plattformar. Vissa håller kurser i samarbete med MVC och andra i eget regi.

Förkunskap:

  • Odis-utbildad doula (som har varit på minst 3 förlossningar).
  • Legitimerade barnmorskor
  • Legitimerade förlossningsläkare
  • Undersköterskor som har jobbat minst 2 år på förlossningsavdelning.
  • Doula (ej ODIS-utbildad) med erfarenhet av minst 3 förlossningar plus annan verksamhet med gravida, till exempelvis gravidyogalärare.

Är man inte doula måste man dessutom läsa:

  • Föda utan rädsla
  • The birth partner
  • Ina mays guide to childbirth
  • The doula book

Kursens delar:

-6 heldagar fördelat på 2 tillfällen lördag-måndag.

-Workshop om graviditet/förlossning med internationell anknytning. Ex Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro, Midwifery Today, Spinning Babies. Diskutera med kursledaren vilka workshops som är godkända. Avgift tillkommer.

-Hemuppgifter

Kursen innehåller:

Historik, Styrdokument, Forskning, Förlossningspedagogik i dagens Sverige

Olika inriktningar, ex Annas profylax, Föda utan rädsla, Birthing from within, mindfulness, hypnobirthing, Aktiv Baby, Dancing for Birth, Orgasmic Birthing.

Pedagogik, Bemötande, Individanpassa kurser. Skapa gemenskap, Kursmiljö

Inlärningsstilar, Kreativitet och inlärning, Pedagogiska hjälpmedel,

Kommunikation, Motivera och Engagera. Kursupplägg, Kursplan, Förlossningspedagogen, Företagsform, Marknadsföring.

Kursledare:
Xana De Silva: ODIS-doula, ODIS förlossningspedagog, doulautbildare, förlossningspedagog via Birthing from within (USA), föräldrapedagog via INCAF (USA). Gravidyogalärare, Mammabebisyogalärare, Aktiv Baby grundare och instruktör. Amningsrådgivare. Öronakupunktör. Kandidatexamen i Omvårdnad.

Gästföreläsare: psykolog, barnmorska, kursledare från olika inriktningar.

Pris: 18 500 kr ink moms. Möjlighet till avbetalning finns.

Datum: Inga nya datum. Kontakta kursledaren för mer info

Plats: Löddeköpinge (utanför Lund)

För info, frågor och anmälan:

Kontakta Xana de Silva på tel 0733-107228
E-post: info@familjestunden.com
Hemsida: www.familjestunden.com