Utbildningens mål är att du ska bli kompetent och trygg i att hålla förlossningsförberedande kurser med flera olika inriktningar och blandningar av inriktningar. Du ska kunna hålla kurser både enskilt och i grupp, till olika målgrupper och via olika plattformar.

Förkunskap: ODIS doulautbildning (block 1 och 2) eller motsvarande.

Kursens delar:
-6 heldagar fördelat på 2 tillfällen fredag-söndag.
-Workshop om graviditet, förlossning, spädbarnstiden med internationell anknytning. Ex Ina May Gaskin, Debra Pascali-Bonaro eller Midwifery Today. Diskutera med kursledaren vilka workshops som är godkända.
-Odis doula certifiering, om inte gjort detta tidigare
-Hemuppgifter

Kursen innehåller:
Historik, Styrdokument, Forskning, Förlossningspedagogik i dagens Sverige.
Olika inriktningar, ex Annas profylax, Föda utan rädsla, Birthing from within, mindfulness, hypnobirthing, Aktiv Baby.
Undervisa och bemöta olika sorters deltagare, Individanpassa kurser.
Skapa gemenskap mellan deltagare, Skapa trevlig kursmiljö.
Inlärningsstilar, Kreativitet och inlärning, Pedagogiska hjälpmedel.
Kommunikation, motivera och engagera.
Olika sätt att lära ut ex syn på smärta, smärthantering, avslappning, förlossningsförlopp, partnerns stöd, kommunikation, andning.
Kursupplägg, kursplan, Förlossningspedagogen, Företagsform, Marknadsföring.

Önskas hela kursplanen så kontakta Xana De Silva.

Kursledare: Xana De Silva: ODIS-doula (sedan 2005), ODIS förlossningspedagog, doulautbildare, förlossningspedagog via Birthing from within (USA), föräldrapedagog via INCAF (USA)). Gravidyogalärare, Mammabebisyogalärare, Aktiv Baby instruktör. Amningsrådgivare. Sjuksköterskeexamen.

För info, frågor och anmälan:

Kontakta Xana de Silva på tel 0733-107228
E-post: info@familjestunden.com
Hemsida: www.familjestunden.com
Facebook sida: ”fb doulan”