Block 1
Vi introducerar er till doulan. Hur arbetar en doula och hur ser ett doula-uppdrag ut? Vad säger forskningen  om effekter av att ha med en doula som stöd? Vad skiljer stödet från doulan från annat stöd och stöd från andra personer? Doulans roll i förhållande till partner och annan personal lyfts. Vilka egenskaper krävs hos en doula och hur kan dessa utvecklas? Vad innebär det att arbeta med sig själv som redskap och vad är viktigt att då vara uppmärksam på?

Vi går igenom det normala förlossningsförloppet, födandets olika skeden och rutinerna inne på sjukhus. Vi tittar på förlossningsfilm och reflekterar kring den.

Den egna erfarenheten av eller känslor kopplade till att föda och födas berörs, därför att det är viktigt att bli medveten om att dessa kan påverka doulaskapet. Vi bekantar oss genom övningar med vår egen kropp som arbetsredskap. Vi berättar om ODIS, organisationen för doulor i Sverige och vad som krävs för att bli ODIS-certifierad doula.

Block 2
Block två lägger större fokus på praktisk träning i att ge stöd i samband med barnafödande. Vi går igenom tekniker för värkhantering (inklusive ställningar, massage och tryck), stresshantering och kommunikation med den födande kvinnan. Vi jobbar på golvet och tränar på varandra. De teoretiska bitarna kastar ljus över bland annat amning, förlossningsrädsla och psykisk ohälsa i samband med barnafödande. Förlossningssmärta och smärtlindring belyses genom föreläsning och reflektion.

De två blocken utgör tillsammans en helhet och anmälan görs till båda blocken samtidigt.

Block 1
Lördag 29 april kl 09:00-17:00
Söndag 30 april kl 09:00-17:00

Block 2
Lördag 27 maj kl 09:00-17:00
Söndag 28 maj kl 09:00-17:00

Kursavgift: 10 500kr

Plats: Metanoova Götagatan 11 Södermalm, Stockholm

Kursledare: Liisa Svensson, barnmorska, tidigare doula och Lovisa Rosell, gravidyogalärare och ODIS-certifierad doula

För anmälan och information: doulautbildning@gmail.com