Följande medlemmar sitter i ODIS styrelse för 2024/25.

Arbetsgrupper för 2024/25
Under året har ODIS för avsikt att ha följande arbetsgrupper och vi ser gärna att fler medlemmar engagerar sig . Så är det något som lockar dig – tveka inte och ta kontakt med oss så förmedlar vi det vidare till arbetsgruppen

Arbetsgrupper

  • Uppdatering av webbsida samt medlemsansvarig  
  • Social media och marknadsföring
  • Medlemsträff-gruppen
  • Provrättningarna/Certifiering  
  • Fortbildning och Konferanser